Норвежки финансов механизъм 2009 -2014

Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 Норвежки финансов механизъм 2009 -2014
КОНПИ приключва успешно международен проект за 1 млн. евро
България не е осъждана в Европейският съд по правата на човека заради КОНПИ
Работна среща по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“
Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България
Project on Improving the Asset Recovery System in Bulgaria
Бюлетин
Полезни връзки

Норвежки финансов механизъм

Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България
Project on Improving the Asset Recovery System in Bulgaria