Състав на комисията

 Съгласно чл. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове.

 

Антон Томов Славчев, заместник-председател на Комисията

Антоанета Георгиева-Цонкова, член на Комисията

Пламен Любенов Йоцов, член на Комисията

Силвия Русанова Къдрева, член на Комисията