Кариери Обяви за конкурси Архив кариери

Образци на документи за участие в конкурси

Заявление за участие в конкурс.docx
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС.doc