Регистър по чл. 112 ал.1 т.3 ЗПК Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ 2022 2021 2020

За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления
Българска народна банка
IBAN: BG56 BNBG 9661 3000 1455 01
BIC код: BNBG BGSD
Номер/дата на АУАН Номер/дата на издаване на наказателното постановление влизане в сила
421 КПК-АУАН-ПР-391/31.01.2024
420 КПК-АУАН-ПР-390/31.01.2024
419 КПК-АУАН-ПР-389/31.01.2024
418 КПК-АУАН-ПР-388/31.01.2024
417 КПК-АУАН-ПР-387/31.01.2024
416 КПК-АУАН-ПР-386/31.01.2024
415 КПК-АУАН-ПР-385/31.01.2024
414 КПК-АУАН-ПР-384/31.01.2024
413 КПК-АУАН-ПР-383/31.01.2024
412 КПК-АУАН-ПР-382/31.01.2024
411 КПК-АУАН-ПР-381/31.01.2024
410 КПК-АУАН-ПР-380/31.01.2024
409 КПК-АУАН-ПР-379/31.01.2024
408 КПК-АУАН-ПР-378/31.01.2024
407 КПК-АУАН-ПР-377/31.01.2024
406 КПК-АУАН-ПР-376/31.01.2024
405 КПК-АУАН-ПР-375/31.01.2024
404 КПК-АУАН-ПР-374/31.01.2024
403 КПК-АУАН-ПР-373/31.01.2024
402 КПК-АУАН-ПР-372/31.01.2024
401 КПК-АУАН-ПР-371/31.01.2024
400 КПК-АУАН-ПР-370/31.01.2024
399 КПК-АУАН-ПР-369/31.01.2024
398 КПК-АУАН-ПР-368/31.01.2024
397 КПК-АУАН-ПР-367/31.01.2024
396 КПК-АУАН-ПР-366/31.01.2024
395 КПК-АУАН-ПР-365/31.01.2024
394 КПК-АУАН-ПР-364/31.01.2024
393 КПК-АУАН-ПР-363/31.01.2024
392 КПК-АУАН-ПР-362/31.01.2024
391 КПК-АУАН-ПР-361/31.01.2024
390 КПК-АУАН-ПР-360/31.01.2024
389 КПК-АУАН-ПР-359/31.01.2024
388 КПК-АУАН-ПР-358/31.01.2024
387 КПК-АУАН-ПР-357/31.01.2024
386 КПК-АУАН-ПР-356/31.01.2024
385 КПК-АУАН-ПР-355/31.01.2024
384 КПК-АУАН-ПР-354/31.01.2024
383 КПК-АУАН-ПР-353/31.01.2024
382 КПК-АУАН-ПР-352/31.01.2024
381 КПК-АУАН-ПР-351/31.01.2024
380 КПК-АУАН-ПР-350/31.01.2024
379 КПК-АУАН-ПР-349/31.01.2024
378 КПК-АУАН-ПР-348/31.01.2024
377 КПК-АУАН-ПР-347/31.01.2024
376 КПК-АУАН-ПР-346/31.01.2024
375 КПК-АУАН-ПР-345/31.01.2024
374 КПК-АУАН-ПР-344/31.01.2024
373 КПК-АУАН-ПР-343/31.01.2024
372 КПК-АУАН-ПР-342/31.01.2024
371 КПК-АУАН-ПР-341/31.01.2024
370 КПК-АУАН-ПР-340/31.01.2024
369 КПК-АУАН-ПР-339/31.01.2024
368 КПК-АУАН-ПР-338/31.01.2024
367 КПК-АУАН-ПР-337/31.01.2024
366 КПК-АУАН-ПР-336/31.01.2024
365 КПК-АУАН-ПР-335/31.01.2024
364 КПК-АУАН-ПР-334/31.01.2024
363 КПК-АУАН-ПР-333/31.01.2024
362 КПК-АУАН-ПР-332/31.01.2024
361 КПК-АУАН-ПР-331/31.01.2024
360 КПК-АУАН-ПР-330/31.01.2024
359 КПК-АУАН-ПР-329/31.01.2024
358 КПК-АУАН-ПР-328/31.01.2024
357 КПК-АУАН-ПР-327/31.01.2024
356 КПК-АУАН-ПР-326/31.01.2024
355 КПК-АУАН-ПР-325/31.01.2024
354 КПК-АУАН-ПР-324/31.01.2024
353 КПК-АУАН-ПР-323/31.01.2024
352 КПК-АУАН-ПР-322/31.01.2024
351 КПК-АУАН-ПР-321/31.01.2024
350 КПК-АУАН-ПР-320/31.01.2024
349 КПК-АУАН-ПР-319/31.01.2024
348 КПК-АУАН-ПР-318/31.01.2024
347 КПК-АУАН-ПР-317/31.01.2024
346 КПК-АУАН-ПР-316/31.01.2024
345 КПК-АУАН-ПР-315/31.01.2024
344 КПК-АУАН-ПР-314/31.01.2024
343 КПК-АУАН-ПР-313/31.01.2024
342 КПК-АУАН-ПР-312/31.01.2024
341 КПК-АУАН-ПР-311/31.01.2024
340 КПК-АУАН-ПР-310/31.01.2024
339 КПК-АУАН-ПР-309/31.01.2024
338 КПК-АУАН-ПР-308/31.01.2024
337 КПК-АУАН-ПР-307/31.01.2024
336 КПК-АУАН-ПР-306/31.01.2024
335 КПК-АУАН-ПР-305/31.01.2024
334 КПК-АУАН-ПР-304/31.01.2024
333 КПК-АУАН-ПР-303/31.01.2024
332 КПК-АУАН-ПР-302/31.01.2024
331 КПК-АУАН-ПР-301/30.01.2024
330 КПК-АУАН-ПР-300/30.01.2024
329 КПК-АУАН-ПР-299/30.01.2024
328 КПК-АУАН-ПР-298/30.01.2024
327 КПК-АУАН-ПР-297/30.01.2024
326 КПК-АУАН-ПР-296/30.01.2024
325 КПК-АУАН-ПР-295/30.01.2024
324 КПК-АУАН-ПР-294/30.01.2024
323 КПК-АУАН-ПР-293/30.01.2024
322 КПК-АУАН-ПР-292/30.01.2024
321 КПК-АУАН-ПР-291/30.01.2024
320 КПК-АУАН-ПР-290/30.01.2024
319 КПК-АУАН-ПР-289/30.01.2024
318 КПК-АУАН-ПР-288/30.01.2024
317 КПК-АУАН-ПР-287/30.01.2024
316 КПК-АУАН-ПР-286/30.01.2024
315 КПК-АУАН-ПР-285/30.01.2024
314 КПК-АУАН-ПР-284/30.01.2024
313 КПК-АУАН-ПР-283/30.01.2024
312 КПК-АУАН-ПР-282/30.01.2024
311 КПК-АУАН-ПР-281/30.01.2024
310 КПК-АУАН-ПР-280/30.01.2024
309 КПК-АУАН-ПР-279/30.01.2024
308 КПК-АУАН-ПР-278/30.01.2024
307 КПК-АУАН-ПР-277/30.01.2024
306 КПК-АУАН-ПР-276/30.01.2024
305 КПК-АУАН-ПР-275/30.01.2024
304 КПК-АУАН-ПР-274/30.01.2024
303 КПК-АУАН-ПР-273/30.01.2024
302 КПК-АУАН-ПР-272/30.01.2024
301 КПК-АУАН-ПР-271/30.01.2024
300 КПК-АУАН-ПР-270/30.01.2024
299 КПК-АУАН-ПР-269/30.01.2024
298 КПК-АУАН-ПР-268/30.01.2024
297 КПК-АУАН-ПР-267/30.01.2024
296 КПК-АУАН-ПР-266/30.01.2024
295 КПК-АУАН-ПР-265/30.01.2024
294 КПК-АУАН-ПР-264/30.01.2024
293 КПК-АУАН-ПР-263/30.01.2024
292 КПК-АУАН-ПР-262/30.01.2024
291 КПК-АУАН-ПР-261/30.01.2024
290 КПК-АУАН-ПР-260/30.01.2024
289 КПК-АУАН-ПР-259/30.01.2024
288 КПК-АУАН-ПР-258/30.01.2024
287 КПК-АУАН-ПР-257/30.01.2024
286 КПК-АУАН-ПР-256/30.01.2024
285 КПК-АУАН-ПР-255/30.01.2024
284 КПК-АУАН-ПР-254/30.01.2024
283 КПК-АУАН-ПР-253/30.01.2024
282 КПК-АУАН-ПР-252/30.01.2024
281 КПК-АУАН-ПР-251/30.01.2024
280 КПК-АУАН-ПР-250/30.01.2024
279 КПК-АУАН-ПР-249/30.01.2024
278 КПК-АУАН-ПР-248/30.01.2024
277 КПК-АУАН-ПР-247/30.01.2024
276 КПК-АУАН-ПР-246/30.01.2024
275 КПК-АУАН-ПР-245/30.01.2024
274 КПК-АУАН-ПР-244/30.01.2024
273 КПК-АУАН-ПР-243/29.01.2024
272 КПК-АУАН-ПР-242/29.01.2024
271 КПК-АУАН-ПР-241/29.01.2024
270 КПК-АУАН-ПР-240/29.01.2024
269 КПК-АУАН-ПР-239/29.01.2024
268 КПК-АУАН-ПР-238/29.01.2024
267 КПК-АУАН-ПР-237/29.01.2024
266 КПК-АУАН-ПР-236/29.01.2024
265 КПК-АУАН-ПР-235/29.01.2024
264 КПК-АУАН-ПР-234/29.01.2024
263 КПК-АУАН-ПР-233/29.01.2024
262 КПК-АУАН-ПР-232/29.01.2024
261 КПК-АУАН-ПР-231/29.01.2024
260 КПК-АУАН-ПР-230/29.01.2024
259 КПК-АУАН-ПР-229/29.01.2024
258 КПК-АУАН-ПР-228/29.01.2024
257 КПК-АУАН-ПР-227/29.01.2024
256 КПК-АУАН-ПР-226/29.01.2024
255 КПК-АУАН-ПР-225/29.01.2024
254 КПК-АУАН-ПР-224/29.01.2024
253 КПК-АУАН-ПР-223/29.01.2024
252 КПК-АУАН-ПР-222/29.01.2024
251 КПК-АУАН-ПР-221/29.01.2024
250 КПК-АУАН-ПР-220/29.01.2024
249 КПК-АУАН-ПР-219/29.01.2024
248 КПК-АУАН-ПР-218/29.01.2024
247 КПК-АУАН-ПР-217/29.01.2024
247 КПК-АУАН-ПР-216/29.01.2024
246 КПК-АУАН-ПР-215/29.01.2024
245 КПК-АУАН-ПР-214/29.01.2024
244 КПК-АУАН-ПР-213/29.01.2024
243 КПК-АУАН-ПР-212/29.01.2024
242 КПК-АУАН-ПР-211/29.01.2024
241 КПК-АУАН-ПР-210/29.01.2024
240 КПК-АУАН-ПР-209/29.01.2024
239 КПК-АУАН-ПР-208/29.01.2024
238 КПК-АУАН-ПР-207/29.01.2024
237 КПК-АУАН-ПР-206/29.01.2024
236 КПК-АУАН-ПР-205/29.01.2024
235 КПК-АУАН-ПР-204/29.01.2024
234 КПК-АУАН-ПР-203/29.01.2024
233 КПК-АУАН-ПР-202/29.01.2024
232 КПК-АУАН-ПР-201/29.01.2024
231 КПК-АУАН-ПР-200/29.01.2024
230 КПК-АУАН-ПР-199/29.01.2024
229 КПК-АУАН-ПР-198/29.01.2024
228 КПК-АУАН-ПР-197/29.01.2024
227 КПК-АУАН-ПР-196/29.01.2024
226 КПК-АУАН-ПР-195/29.01.2024
225 КПК-АУАН-ПР-194/29.01.2024
224 КПК-АУАН-ПР-193/29.01.2024
223 КПК-АУАН-ПР-192/29.01.2024
222 КПК-АУАН-ПР-191/29.01.2024
221 КПК-АУАН-ПР-190/29.01.2024
220 КПК-АУАН-ПР-189/29.01.2024
219 КПК-АУАН-ПР-188/29.01.2024
218 КПК-АУАН-ПР-187/26.01.2024
217 КПК-АУАН-ПР-186/26.01.2024
216 КПК-АУАН-ПР-185/26.01.2024
215 КПК-АУАН-ПР-184/26.01.2024
214 КПК-АУАН-ПР-183/26.01.2024
213 КПК-АУАН-ПР-182/26.01.2024
212 КПК-АУАН-ПР-181/26.01.2024
211 КПК-АУАН-ПР-180/26.01.2024
210 КПК-АУАН-ПР-179/26.01.2024
209 КПК-АУАН-ПР-178/26.01.2024
208 КПК-АУАН-ПР-177/26.01.2024
207 КПК-АУАН-ПР-176/26.01.2024
206 КПК-АУАН-ПР-175/26.01.2024
205 КПК-АУАН-ПР-174/26.01.2024
204 КПК-АУАН-ПР-173/26.01.2024
203 КПК-АУАН-ПР-172/26.01.2024
202 КПК-АУАН-ПР-171/26.01.2024
201 КПК-АУАН-ПР-170/26.01.2024
200 КПК-АУАН-ПР-169/26.01.2024
199 КПК-АУАН-ПР-168/26.01.2024
198 КПК-АУАН-ПР-167/26.01.2024
197 КПК-АУАН-ПР-166/26.01.2024
196 КПК-АУАН-ПР-165/26.01.2024
195 КПК-АУАН-ПР-164/26.01.2024
194 КПК-АУАН-ПР-163/26.01.2024
193 КПК-АУАН-ПР-162/26.01.2024
192 КПК-АУАН-ПР-161/26.01.2024
191 КПК-АУАН-ПР-160/26.01.2024
190 КПК-АУАН-ПР-159/26.01.2024
189 КПК-АУАН-ПР-158/26.01.2024
188 КПК-АУАН-ПР-157/26.01.2024
187 КПК-АУАН-ПР-156/26.01.2024
186 КПК-АУАН-ПР-155/26.01.2024
185 КПК-АУАН-ПР-154/26.01.2024
184 КПК-АУАН-ПР-153/26.01.2024
183 КПК-АУАН-ПР-152/26.01.2024
182 КПК-АУАН-ПР-151/26.01.2024
181 КПК-АУАН-ПР-150/26.01.2024
180 КПК-АУАН-ПР-149/26.01.2024
179 КПК-АУАН-ПР-148/26.01.2024
178 КПК-АУАН-ПР-147/26.01.2024
177 КПК-АУАН-ПР-146/26.01.2024
176 КПК-АУАН-ПР-145/26.01.2024
175 КПК-АУАН-ПР-144/26.01.2024
174 КПК-АУАН-ПР-143/26.01.2024
173 КПК-АУАН-ПР-142/26.01.2024
172 КПК-АУАН-ПР-141/26.01.2024
171 КПК-АУАН-ПР-140/26.01.2024
170 КПК-АУАН-ПР-139/26.01.2024
169 КПК-АУАН-ПР-138/26.01.2024
168 КПК-АУАН-ПР-137/26.01.2024
167 КПК-АУАН-ПР-136/26.01.2024
166 КПК-АУАН-ПР-135/26.01.2024
165 КПК-АУАН-ПР-134/25.01.2024
164 КПК-АУАН-ПР-133/25.01.2024
163 КПК-АУАН-ПР-132/25.01.2024
162 КПК-АУАН-ПР-131/25.01.2024
161 КПК-АУАН-ПР-130/25.01.2024
160 КПК-АУАН-ПР-129/25.01.2024
159 КПК-АУАН-ПР-128/25.01.2024
158 КПК-АУАН-ПР-127/25.01.2024
157 КПК-АУАН-ПР-126/25.01.2024
156 КПК-АУАН-ПР-125/25.01.2024
155 КПК-АУАН-ПР-124/25.01.2024
154 КПК-АУАН-ПР-123/25.01.2024
153 КПК-АУАН-ПР-122/25.01.2024
152 КПК-АУАН-ПР-121/25.01.2024
151 КПК-АУАН-ПР-120/25.01.2024
150 КПК-АУАН-ПР-119/25.01.2024
149 КПК-АУАН-ПР-118/25.01.2024
148 КПК-АУАН-ПР-117/25.01.2024
147 КПК-АУАН-ПР-116/25.01.2024
146 КПК-АУАН-ПР-115/25.01.2024
145 КПК-АУАН-ПР-114/25.01.2024
144 КПК-АУАН-ПР-113/25.01.2024
143 КПК-АУАН-ПР-112/25.01.2024
142 КПК-АУАН-ПР-111/25.01.2024
141 КПК-АУАН-ПР-110/25.01.2024
140 КПК-АУАН-ПР-109/25.01.2024
139 КПК-АУАН-ПР-108/25.01.2024
138 КПК-АУАН-ПР-107/25.01.2024
137 КПК-АУАН-ПР-106/25.01.2024
136 КПК-АУАН-ПР-105/25.01.2024
135 КПК-АУАН-ПР-104/25.01.2024
134 КПК-АУАН-ПР-103/25.01.2024
133 КПК-АУАН-ПР-102/25.01.2024
132 КПК-АУАН-ПР-101/25.01.2024
131 КПК-АУАН-ПР-100/25.01.2024
130 КПК-АУАН-ПР-99/25.01.2024
129 КПК-АУАН-ПР-98/25.01.2024
128 КПК-АУАН-ПР-97/25.01.2024
127 КПК-АУАН-ПР-96/25.01.2024
126 КПК-АУАН-ПР-95/25.01.2024
125 КПК-АУАН-ПР-94/25.01.2024
124 КПК-АУАН-ПР-93/24.01.2024
122 КПК-АУАН-ПР-92/24.01.2024
121 КПК-АУАН-ПР-91/24.01.2024
120 КПК-АУАН-ПР-90/24.01.2024
119 КПК-АУАН-ПР-89/24.01.2024
118 КПК-АУАН-ПР-88/24.01.2024
117 КПК-АУАН-ПР-87/24.01.2024
116 КПК-АУАН-ПР-86/24.01.2024
115 КПК-АУАН-ПР-85/24.01.2024
114 КПК-АУАН-ПР-84/24.01.2024
113 КПК-АУАН-ПР-83/24.01.2024
112 КПК-АУАН-ПР-82/24.01.2024
111 КПК-АУАН-ПР-81/24.01.2024
110 КПК-АУАН-ПР-80/24.01.2024
109 КПК-АУАН-ПР-79/24.01.2024
108 КПК-АУАН-ПР-78/24.01.2024
107 КПК-АУАН-ПР-77/24.01.2024
106 КПК-АУАН-ПР-76/24.01.2024
105 КПК-АУАН-ПР-75/24.01.2024
104 КПК-АУАН-ПР-74/24.01.2024
103 КПК-АУАН-ПР-73/24.01.2024
102 КПК-АУАН-ПР-72/24.01.2024
101 КПК-АУАН-ПР-71/24.01.2024
100 КПК-АУАН-ПР-70/24.01.2024
99 КПК-АУАН-ПР-69/24.01.2024
98 КПК-АУАН-ПР-68/24.01.2024
97 КПК-АУАН-ПР-67/23.01.2024
96 КПК-АУАН-ПР-66/23.01.2024
95 КПК-АУАН-ПР-65/23.01.2024
94 КПК-АУАН-ПР-64/23.01.2024
93 КПК-АУАН-ПР-63/23.01.2024
92 КПК-АУАН-ПР-62/23.01.2024
91 КПК-АУАН-ПР-61/23.01.2024
90 КПК-АУАН-ПР-60/23.01.2024
89 КПК-АУАН-ПР-59/23.01.2024
88 КПК-АУАН-ПР-58/23.01.2024
87 КПК-АУАН-ПР-57/23.01.2024
86 КПК-АУАН-ПР-56/23.01.2024
85 КПК-АУАН-ПР-55/23.01.2024
84 КПК-АУАН-ПР-54/23.01.2024
83 КПК-АУАН-ПР-53/23.01.2024
82 КПК-АУАН-ПР-52/23.01.2024
81 КПК-АУАН-ПР-51/23.01.2024
80 КПК-АУАН-ПР-50/23.01.2024
79 КПК-АУАН-ПР-49/23.01.2024
78 КПК-АУАН-ПР-48/23.01.2024
77 КПК-АУАН-ПР-47/23.01.2024
76 КПК-АУАН-ПР-46/23.01.2024
75 КПК-АУАН-ПР-45/23.01.2024
74 КПК-АУАН-ПР-44/23.01.2024
73 КПК-АУАН-ПР-43/23.01.2024
72 КПК-АУАН-ПР-42/23.01.2024
71 КПК-АУАН-ПР-41/23.01.2024
70 КПК-АУАН-ПР-40/23.01.2024
69 КПК-АУАН-ПР-39/23.01.2024
68 КПК-АУАН-ПР-38/23.01.2024
67 КПК-АУАН-ПР-37/23.01.2024
66 КПК-АУАН-ПР-36/23.01.2024
65 КПК-АУАН-ПР-35/23.01.2024
64 КПК-АУАН-ПР-34/22.01.2024
63 КПК-АУАН-ПР-33/22.01.2024
62 КПК-АУАН-ПР-32/19.01.2024
61 КПК-АУАН-ПР-31/19.01.2024
60 КПК-АУАН-ПР-30/19.01.2024
59 КПК-АУАН-ПР-29/19.01.2024
58 КПК-АУАН-ПР-28/19.01.2024
57 КПК-АУАН-ПР-27/19.01.2024
56 КПК-АУАН-ПР-26/19.01.2024
55 КПК-АУАН-ПР-25/19.01.2024
54 КПК-АУАН-ПР-24/19.01.2024
53 КПК-АУАН-ПР-23/19.01.2024
52 КПК-АУАН-ПР-22/19.01.2024
51 КПК-АУАН-ПР-21/19.01.2024
50 КПК-АУАН-ПР-20/19.01.2024
49 КПК-АУАН-ПР-19/19.01.2024
48 КПК-АУАН-ПР-18/19.01.2024
47 КПК-АУАН-ПР-17/19.01.2024
46 КПК-АУАН-ПР-16/19.01.2024
45 КПК-АУАН-ПР-15/19.01.2024
44 КПК-АУАН-ПР-14/19.01.2024
43 КПК-АУАН-ПР-13/19.01.2024
42 КПК-АУАН-ПР-12/19.01.2024
41 КПК-АУАН-ПР-11/19.01.2024
40 КПК-АУАН-ПР-10/19.01.2024
39 КПК-АУАН-ПР-9/19.01.2024
38 КПК-АУАН-ПР-8/19.01.2024
37 КПК-АУАН-ПР-7/19.01.2024
36 КПК-АУАН-ПР-6/19.01.2024
35 КПК-АУАН-ПР-5/19.01.2024
34 КПК-АУАН-ПР-4/18.01.2024
33 КПК-АУАН-ПР-3/17.01.2024
32 КПК-АУАН-ПР-2/16.01.2024
31 КПК-АУАН-ПР-1/04.01.2024
30 КПК-АУАН-ПР-30 / 22.12.2023
29 КПК-АУАН-ПР-29 / 22.12.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1587 / 26.01.2024
28 КПК-АУАН-ПР-28 / 21.12.2023
27 КПК-АУАН-ПР-27 / 20.12.2023
26 КПК-АУАН-ПР-26 / 15.12.2023
25 КПК-АУАН-ПР-25 / 08.12.2023
24 КПК-АУАН-ПР-24 / 29.11.2023
23 КПК-АУАН-ПР-23 / 17.11.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-40-1 / 31.01.2024  
22 КПК-АУАН-ПР-22 / 15.11.2023    
21 КПК-АУАН-ПР-21 / 13.11.2023    
20 КПК-АУАН-ПР-20 / 07.11.2023    
19 КПК-АУАН-ПР-19 / 02.11.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-25-1 / 31.01.2024  
18 КПК-АУАН-ПР-18 / 31.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-34-1 / 31.01.2024
17 КПК-АУАН-ПР-17 / 27.10.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.12.2023 05.01.2024
16 КПК-АУАН-ПР-16 / 26.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-431-1 / 30.01.2024
15 КПК-АУАН-ПР-15 / 26.10.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 31.01.2024
14 КПК-АУАН-ПР-14 / 26.10.2023
13 КПК-АУАН-ПР-13 / 26.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-36-1 / 16.01.2024
12 КПК-АУАН-ПР-12 / 25.10.2023
11 КПК-АУАН-ПР-11 / 25.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1801 / 31.01.2024
10 КПК-АУАН-ПР-10 / 24.10.2023
9 КПК-АУАН-ПР-9 / 24.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-32-1 / 31.01.2024
8 КПК-АУАН-ПР-8 / 23.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-190 / 07.12.2023
7 КПК-АУАН-ПР-7 / 20.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-28-1 / 16.01.2024
6 КПК-АУАН-ПР-6 / 20.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-38-1 / 31.01.2024
5 КПК-АУАН-ПР-5 / 19.10.2023
4 КПК-АУАН-ПР-4 / 17.10.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-12 от 26.01.2024
3 КПК-АУАН-ПР-3 / 16.10.2023
2 КПК-АУАН-ПР-2 / 16.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-432-1 / 31.01.2024
1 КПК-АУАН-ПР-1 / 11.10.2023