Регистър по чл. 112 ал.1 т.3 ЗПК Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ 2022 2021 2020

За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления
Българска народна банка
IBAN: BG56 BNBG 9661 3000 1455 01
BIC код: BNBG BGSD
1385 КПК-АУАН-ПР-1350/26.04.2024
1384 КПК-АУАН-ПР-1349/26.04.2024
1383 КПК-АУАН-ПР-1348/26.04.2024
1382 КПК-АУАН-ПР-1347/25.04.2024
1381 КПК-АУАН-ПР-1346/25.04.2024
1380 КПК-АУАН-ПР-1345/25.04.2024
1379 КПК-АУАН-ПР-1344/24.04.2024
1378 КПК-АУАН-ПР-1343/23.04.2024
1377 КПК-АУАН-ПР-1342/23.04.2024
1376 КПК-АУАН-ПР-1341/22.04.2024
1375 КПК-АУАН-ПР-1340/22.04.2024
1374 КПК-АУАН-ПР-1339/22.04.2024
1373 КПК-АУАН-ПР-1338/22.04.2024
1372 КПК-АУАН-ПР-1337/22.04.2024
1371 КПК-АУАН-ПР-1336/22.04.2024
1370 КПК-АУАН-ПР-1335/22.04.2024
1369 КПК-АУАН-ПР-1334/22.04.2024
1368 КПК-АУАН-ПР-1333/22.04.2024
1367 КПК-АУАН-ПР-1332/22.04.2024
1366 КПК-АУАН-ПР-1331/22.04.2024
1365 КПК-АУАН-ПР-1330/22.04.2024
1364 КПК-АУАН-ПР-1329/22.04.2024
1363 КПК-АУАН-ПР-1328/22.04.2024
1362 КПК-АУАН-ПР-1327/22.04.2024
1361 КПК-АУАН-ПР-1326/22.04.2024
1360 КПК-АУАН-ПР-1325/22.04.2024
1359 КПК-АУАН-ПР-1324/22.04.2024
1358 КПК-АУАН-ПР-1323/22.04.2024
1357 КПК-АУАН-ПР-1322/22.04.2024
1356 КПК-АУАН-ПР-1321/22.04.2024
1355 КПК-АУАН-ПР-1320/22.04.2024
1354 КПК-АУАН-ПР-1319/22.04.2024
1353 КПК-АУАН-ПР-1318/22.04.2024
1352 КПК-АУАН-ПР-1317/22.04.2024
1351 КПК-АУАН-ПР-1316/22.04.2024
1350 КПК-АУАН-ПР-1315/22.04.2024
1349 КПК-АУАН-ПР-1314/22.04.2024
1348 КПК-АУАН-ПР-1313/22.04.2024
1347 КПК-АУАН-ПР-1312/22.04.2024
1346 КПК-АУАН-ПР-1311/22.04.2024
1345 КПК-АУАН-ПР-1310/22.04.2024
1344 КПК-АУАН-ПР-1309/19.04.2024
1343 КПК-АУАН-ПР-1308/19.04.2024
1342 КПК-АУАН-ПР-1307/19.04.2024
1341 КПК-АУАН-ПР-1305/18.04.2024
1340 КПК-АУАН-ПР-1304/18.04.2024
1339 КПК-АУАН-ПР-1303/18.04.2024
1338 КПК-АУАН-ПР-1302/18.04.2024
1337 КПК-АУАН-ПР-1301/17.04.2024
1336 КПК-АУАН-ПР-1300/17.04.2024
1335 КПК-АУАН-ПР-1299/17.04.2024
1334 КПК-АУАН-ПР-1298/17.04.2024
1333 КПК-АУАН-ПР-1297/17.04.2024
1332 КПК-АУАН-ПР-1296/17.04.2024
1331 КПК-АУАН-ПР-1295/17.04.2024
1330 КПК-АУАН-ПР-1294/17.04.2024
1329 КПК-АУАН-ПР-1293/17.04.2024
1328 КПК-АУАН-ПР-1292/17.04.2024
1327 КПК-АУАН-ПР-1291/17.04.2024
1326 КПК-АУАН-ПР-1290/17.04.2024
1325 КПК-АУАН-ПР-1289/17.04.2024
1324 КПК-АУАН-ПР-1288/17.04.2024
1323 КПК-АУАН-ПР-1287/17.04.2024
1322 КПК-АУАН-ПР-1286/17.04.2024
1321 КПК-АУАН-ПР-1285/17.04.2024
1320 КПК-АУАН-ПР-1284/17.04.2024
1319 КПК-АУАН-ПР-1283/17.04.2024
1318 КПК-АУАН-ПР-1282/17.04.2024
1317 КПК-АУАН-ПР-1281/17.04.2024
1316 КПК-АУАН-ПР-1280/17.04.2024
1315 КПК-АУАН-ПР-1279/17.04.2024
1314 КПК-АУАН-ПР-1278/17.04.2024
1313 КПК-АУАН-ПР-1277/17.04.2024
1312 КПК-АУАН-ПР-1276/17.04.2024
1311 КПК-АУАН-ПР-1275/17.04.2024
1310 КПК-АУАН-ПР-1274/17.04.2024
1307 КПК-АУАН-ПР-1273/17.04.2024
1306 КПК-АУАН-ПР-1272/17.04.2024
1305 КПК-АУАН-ПР-1271/17.04.2024
1304 КПК-АУАН-ПР-1270/17.04.2024
1303 КПК-АУАН-ПР-1269/17.04.2024
1302 КПК-АУАН-ПР-1268/17.04.2024
1301 КПК-АУАН-ПР-1267/17.04.2024
1300 КПК-АУАН-ПР-1266/17.04.2024
1299 КПК-АУАН-ПР-1265/17.04.2024
1298 КПК-АУАН-ПР-1264/17.04.2024
1297 КПК-АУАН-ПР-1263/17.04.2024
1296 КПК-АУАН-ПР-1262/17.04.2024
1295 КПК-АУАН-ПР-1261/17.04.2024
1294 КПК-АУАН-ПР-1260/17.04.2024
1293 КПК-АУАН-ПР-1259/17.04.2024
1292 КПК-АУАН-ПР-1258/17.04.2024
1291 КПК-АУАН-ПР-1257/17.04.2024
1290 КПК-АУАН-ПР-1256/17.04.2024
1289 КПК-АУАН-ПР-1255/17.04.2024
1288 КПК-АУАН-ПР-1254/17.04.2024
1287 КПК-АУАН-ПР-1253/17.04.2024
1286 КПК-АУАН-ПР-1252/17.04.2024
1285 КПК-АУАН-ПР-1251/17.04.2024
1284 КПК-АУАН-ПР-1250/17.04.2024
1283 КПК-АУАН-ПР-1249/17.04.2024
1282 КПК-АУАН-ПР-1248/17.04.2024
1281 КПК-АУАН-ПР-1247/17.04.2024
1280 КПК-АУАН-ПР-1246/17.04.2024
1279 КПК-АУАН-ПР-1245/17.04.2024
1278 КПК-АУАН-ПР-1244/17.04.2024
1277 КПК-АУАН-ПР-1243/17.04.2024
1276 КПК-АУАН-ПР-1242/17.04.2024
1275 КПК-АУАН-ПР-1241/17.04.2024
1274 КПК-АУАН-ПР-1240/17.04.2024
1273 КПК-АУАН-ПР-1239/17.04.2024
1272 КПК-АУАН-ПР-1238/17.04.2024
1271 КПК-АУАН-ПР-1237/17.04.2024
1270 КПК-АУАН-ПР-1236/17.04.2024
1269 КПК-АУАН-ПР-1235/17.04.2024
1268 КПК-АУАН-ПР-1234/17.04.2024
1267 КПК-АУАН-ПР-1233/17.04.2024
1266 КПК-АУАН-ПР-1232/17.04.2024
1265 КПК-АУАН-ПР-1231/17.04.2024
1264 КПК-АУАН-ПР-1230/17.04.2024
1263 КПК-АУАН-ПР-1229/17.04.2024
1262 КПК-АУАН-ПР-1228/17.04.2024
1261 КПК-АУАН-ПР-1227/17.04.2024
1260 КПК-АУАН-ПР-1226/17.04.2024
1259 КПК-АУАН-ПР-1225/17.04.2024
1258 КПК-АУАН-ПР-1224/17.04.2024
1257 КПК-АУАН-ПР-1223/17.04.2024
1256 КПК-АУАН-ПР-1222/17.04.2024
1255 КПК-АУАН-ПР-1221/17.04.2024
1254 КПК-АУАН-ПР-1220/17.04.2024
1253 КПК-АУАН-ПР-1219/17.04.2024
1252 КПК-АУАН-ПР-1218/17.04.2024
1251 КПК-АУАН-ПР-1217/17.04.2024
1250 КПК-АУАН-ПР-1216/17.04.2024
1249 КПК-АУАН-ПР-1215/17.04.2024
1248 КПК-АУАН-ПР-1214/17.04.2024
1247 КПК-АУАН-ПР-1213/17.04.2024
1246 КПК-АУАН-ПР-1212/17.04.2024
1245 КПК-АУАН-ПР-1211/17.04.2024
1244 КПК-АУАН-ПР-1210/17.04.2024
1243 КПК-АУАН-ПР-1209/17.04.2024
1242 КПК-АУАН-ПР-1208/17.04.2024
1241 КПК-АУАН-ПР-1207/17.04.2024
1240 КПК-АУАН-ПР-1206/17.04.2024
1239 КПК-АУАН-ПР-1205/17.04.2024
1238 КПК-АУАН-ПР-1204/17.04.2024
1237 КПК-АУАН-ПР-1203/17.04.2024
1236 КПК-АУАН-ПР-1202/17.04.2024
1235 КПК-АУАН-ПР-1201/17.04.2024
1234 КПК-АУАН-ПР-1200/17.04.2024
1233 КПК-АУАН-ПР-1199/17.04.2024
1232 КПК-АУАН-ПР-1198/17.04.2024
1231 КПК-АУАН-ПР-1197/17.04.2024
1230 КПК-АУАН-ПР-1196/17.04.2024
1229 КПК-АУАН-ПР-1195/17.04.2024
1228 КПК-АУАН-ПР-1194/17.04.2024
1227 КПК-АУАН-ПР-1193/17.04.2024
1226 КПК-АУАН-ПР-1192/17.04.2024
1225 КПК-АУАН-ПР-1191/17.04.2024
1224 КПК-АУАН-ПР-1190/17.04.2024
1223 КПК-АУАН-ПР-1189/17.04.2024
1222 КПК-АУАН-ПР-1188/17.04.2024
1221 КПК-АУАН-ПР-1187/17.04.2024
1220 КПК-АУАН-ПР-1186/17.04.2024
1219 КПК-АУАН-ПР-1185/17.04.2024
1218 КПК-АУАН-ПР-1184/17.04.2024
1217 КПК-АУАН-ПР-1183/17.04.2024
1216 КПК-АУАН-ПР-1182/17.04.2024
1215 КПК-АУАН-ПР-1181/17.04.2024
1214 КПК-АУАН-ПР-1180/17.04.2024
1213 КПК-АУАН-ПР-1179/17.04.2024
1212 КПК-АУАН-ПР-1178/17.04.2024
1211 КПК-АУАН-ПР-1177/17.04.2024
1210 КПК-АУАН-ПР-1176/17.04.2024
1209 КПК-АУАН-ПР-1175/17.04.2024
1208 КПК-АУАН-ПР-1174/16.04.2024
1207 КПК-АУАН-ПР-1173/15.04.2024
1206 КПК-АУАН-ПР-1172/15.04.2024
1205 КПК-АУАН-ПР-1171/15.04.2024
1204 КПК-АУАН-ПР-1170/15.04.2024
1203 КПК-АУАН-ПР-1169/15.04.2024
1202 КПК-АУАН-ПР-1168/15.04.2024
1201 КПК-АУАН-ПР-1167/15.04.2024
1200 КПК-АУАН-ПР-1166/15.04.2024
1199 КПК-АУАН-ПР-1165/15.04.2024
1198 КПК-АУАН-ПР-1164/15.04.2024
1197 КПК-АУАН-ПР-1163/15.04.2024
1196 КПК-АУАН-ПР-1162/15.04.2024
1195 КПК-АУАН-ПР-1161/12.04.2024
1194 КПК-АУАН-ПР-1160/12.04.2024
1193 КПК-АУАН-ПР-1159/12.04.2024
1192 КПК-АУАН-ПР-1158/12.04.2024
1191 КПК-АУАН-ПР-1157/12.04.2024
1190 КПК-АУАН-ПР-1156/12.04.2024
1189 КПК-АУАН-ПР-1155/12.04.2024
1188 КПК-АУАН-ПР-1154/10.04.2024
1187 КПК-АУАН-ПР-1153/10.04.2024
1186 КПК-АУАН-ПР-1152/10.04.2024
1185 КПК-АУАН-ПР-1151/08.04.2024
1184 КПК-АУАН-ПР-1150/08.04.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6345-3 / 07.05.2024
1183 КПК-АУАН-ПР-1149/05.04.2024
1182 КПК-АУАН-ПР-1148/05.04.2024
1181 КПК-АУАН-ПР-1147/05.04.2024
1180 КПК-АУАН-ПР-1146/04.04.2024
1179 КПК-АУАН-ПР-1145/04.04.2024

1178

КПК-АУАН-ПР-1144/04.04.2024
1177 КПК-АУАН-ПР-1143/04.04.2024
1176 КПК-АУАН-ПР-1142/04.04.2024
1175 КПК-АУАН-ПР-1141/03.04.2024
1174 КПК-АУАН-ПР-1140/03.04.2024
1173 КПК-АУАН-ПР-1139/03.04.2024
1172 КПК-АУАН-ПР-1138/03.04.2024 КПК-АУАН-ПР-1138/03.04.2024
1171 КПК-АУАН-ПР-1137/29.03.2024
1170 КПК-АУАН-ПР-1136/29.03.2024
1169 КПК-АУАН-ПР-1135/29.03.2024
1168 КПК-АУАН-ПР-1134/29.03.2024
1167 КПК-АУАН-ПР-1133/29.03.2024
1166 КПК-АУАН-ПР-1132/29.03.2024
1165 КПК-АУАН-ПР-1131/29.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5076-3 / 10.05.2024
1164 КПК-АУАН-ПР-1130/29.03.2024
1163 КПК-АУАН-ПР-1129/29.03.2024
1162 КПК-АУАН-ПР-1128/29.03.2024
1160 КПК-АУАН-ПР-1127/29.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5075-5 / 02.05.2024
1159 КПК-АУАН-ПР-1126/29.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6127-4 / 30.04.2024
1158 КПК-АУАН-ПР-1125/29.03.2024
1157 КПК-АУАН-ПР-1124/28.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-74 от 10.05.2024
1156 КПК-АУАН-ПР-1123/28.03.2024
1155 КПК-АУАН-ПР-1122/28.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4926-3 / 07.05.2024
1154 КПК-АУАН-ПР-1121/28.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-71 от 10.05.2024
1153 КПК-АУАН-ПР-1120/28.03.2024
1152 КПК-АУАН-ПР-1119/28.03.2024
1151 КПК-АУАН-ПР-1118/28.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6126-3 / 24.04.2024
1150 КПК-АУАН-ПР-1117/27.03.2024
1149 КПК-АУАН-ПР-1116/27.03.2024
1148 КПК-АУАН-ПР-1115/26.03.2024
1147 КПК-АУАН-ПР-1114/26.03.2024
1146 КПК-АУАН-ПР-1113/26.03.2024
1145 КПК-АУАН-ПР-1112/26.03.2024
1144 КПК-АУАН-ПР-1111/26.03.2024
1143 КПК-АУАН-ПР-1110/25.03.2024
1142 КПК-АУАН-ПР-1109/25.03.2024
1141 КПК-АУАН-ПР-1108/22.03.2024
1140 КПК-АУАН-ПР-1107/22.03.2024
1139 КПК-АУАН-ПР-1106/22.03.2024
1138 КПК-АУАН-ПР-1105/22.03.2024
1137 КПК-АУАН-ПР-1104/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5956-4 / 24.04.2024
1136 КПК-АУАН-ПР-1103/22.03.2024
1135 КПК-АУАН-ПР-1102/22.03.2024
1134 КПК-АУАН-ПР-1101/22.03.2024
1133 КПК-АУАН-ПР-1100/22.03.2024
1132 КПК-АУАН-ПР-1099/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5952-4 / 07.05.2024
1131 КПК-АУАН-ПР-1098/22.03.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
1130 КПК-АУАН-ПР-1097/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4544-5 / 30.04.2024
1129 КПК-АУАН-ПР-1096/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4548-4 / 24.04.2024
1128 КПК-АУАН-ПР-1095/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5478-6 / 30.04.2024
1127 КПК-АУАН-ПР-1094/22.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-73 от 10.05.2024
1126 КПК-АУАН-ПР-1093/22.03.2024
1125 КПК-АУАН-ПР-1092/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4545-04 / 07.05.2024
1124 КПК-АУАН-ПР-1091/22.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4543-6 / 07.05.2024
1123 КПК-АУАН-ПР-1090/21.03.2024
1122 КПК-АУАН-ПР-1089/21.03.2024
1121 КПК-АУАН-ПР-1088/20.03.2024
1120 КПК-АУАН-ПР-1087/20.03.2024
1119 КПК-АУАН-ПР-1086/20.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5149-6 / 24.04.2024
1118 КПК-АУАН-ПР-1085/19.03.2024
1117 КПК-АУАН-ПР-1084/19.03.2024
1116 КПК-АУАН-ПР-1083/19.03.2024
1115 КПК-АУАН-ПР-1082/19.03.2024
1114 КПК-АУАН-ПР-1081/19.03.2024
1113 КПК-АУАН-ПР-1080/19.03.2024
1112 КПК-АУАН-ПР-1079/19.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5065-3 / 08.04.2024
1111 КПК-АУАН-ПР-1078/19.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5063-4 / 08.04.2024
1110 КПК-АУАН-ПР-1077/19.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-5070-4 / 08.04.2024
1109 КПК-АУАН-ПР-1076/19.03.2024
1108 КПК-АУАН-ПР-1075/19.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6055-3 / 10.04.2024
1107 КПК-АУАН-ПР-1074/18.03.2024
1106 КПК-АУАН-ПР-1073/18.03.2024
1105 КПК-АУАН-ПР-1072/18.03.2024
1104 КПК-АУАН-ПР-1071/18.03.2024
1103 КПК-АУАН-ПР-1070/18.03.2024
1102 КПК-АУАН-ПР-1069/18.03.2024
1101 КПК-АУАН-ПР-1068/18.03.2024
1100 КПК-АУАН-ПР-1067/18.03.2024
1099 КПК-АУАН-ПР-1066/15.03.2024
1098 КПК-АУАН-ПР-1065/15.03.2024
1097 КПК-АУАН-ПР-1064/15.03.2024
1096 КПК-АУАН-ПР-1063/15.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3918-5 / 10.04.2024
1095 КПК-АУАН-ПР-1062/15.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3917-4 / 11.04.2024
1094 КПК-АУАН-ПР-1061/15.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-42 от 23.04.2024
1093 КПК-АУАН-ПР-1060/15.03.2024
1092 КПК-АУАН-ПР-1059/14.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3765-3 / 25.04.2024
1091 КПК-АУАН-ПР-1058/14.03.2024
1090 КПК-АУАН-ПР-1057/14.03.2024
1089 КПК-АУАН-ПР-1056/14.03.2024
1088 КПК-АУАН-ПР-1055/14.03.2024
1087 КПК-АУАН-ПР-1054/14.03.2024
1086 КПК-АУАН-ПР-1053/14.03.2024
1085 КПК-АУАН-ПР-1052/14.03.2024
1084 КПК-АУАН-ПР-1051/14.03.2024
1083 КПК-АУАН-ПР-1050/14.03.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.04.2024
1082 КПК-АУАН-ПР-1049/14.03.2024
1081 КПК-АУАН-ПР-1048/14.03.2024
1080 КПК-АУАН-ПР-1047/14.03.2024
1079 КПК-АУАН-ПР-1046/14.03.2024
1078 КПК-АУАН-ПР-1045/14.03.2024
1077 КПК-АУАН-ПР-1044/14.03.2024
1076 КПК-АУАН-ПР-1043/13.03.2024
1075 КПК-АУАН-ПР-1042/13.03.2024
1074 КПК-АУАН-ПР-1041/13.03.2024
1073 КПК-АУАН-ПР-1040/13.03.2024
1072 КПК-АУАН-ПР-1039/13.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-32 от 18.04.2024
1071 КПК-АУАН-ПР-1038/13.03.2024
1070 КПК-АУАН-ПР-1037/13.03.2024
1069 КПК-АУАН-ПР-1036/13.03.2024
1068 КПК-АУАН-ПР-1035/13.03.2024
1067 КПК-АУАН-ПР-1034/13.03.2024
1066 КПК-АУАН-ПР-1033/13.03.2024
1065 КПК-АУАН-ПР-1032/13.03.2024
1064 КПК-АУАН-ПР-1031/13.03.2024
1063 КПК-АУАН-ПР-1030/13.03.2024
1062 КПК-АУАН-ПР-1029/13.03.2024
1061 КПК-АУАН-ПР-1028/13.03.2024
1060 КПК-АУАН-ПР-1027/13.03.2024
1059 КПК-АУАН-ПР-1026/13.03.2024
1058 КПК-АУАН-ПР-1025/13.03.2024
1057 КПК-АУАН-ПР-1024/13.03.2024
1056 КПК-АУАН-ПР-1023/13.03.2024
1055 КПК-АУАН-ПР-1022/12.03.2024
1054 КПК-АУАН-ПР-1021/12.03.2024
1053 КПК-АУАН-ПР-1020/12.03.2024
1052 КПК-АУАН-ПР-1019/12.03.2024
1051 КПК-АУАН-ПР-1018/12.03.2024
1050 КПК-АУАН-ПР-1017/12.03.2024
1049 КПК-АУАН-ПР-1016/12.03.2024
1048 КПК-АУАН-ПР-1015/12.03.2024
1047 КПК-АУАН-ПР-1014/12.03.2024
1046 КПК-АУАН-ПР-1013/12.03.2024
1045 КПК-АУАН-ПР-1012/12.03.2024
1044 КПК-АУАН-ПР-1011/12.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4562-6 / 07.05.2024
1043 КПК-АУАН-ПР-1010/12.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4565-5 / 25.04.2024
1042 КПК-АУАН-ПР-1009/12.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4564-5 / 07.05.2024
1041 КПК-АУАН-ПР-1008/12.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4569-5 / 07.05.2024
1040 КПК-АУАН-ПР-1007/11.03.2024
1039 КПК-АУАН-ПР-1006/11.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4284-4 / 24.04.2024
1038 КПК-АУАН-ПР-1005/11.03.2024
1037 КПК-АУАН-ПР-1004/11.03.2024
1036 КПК-АУАН-ПР-1003/11.03.2024
1035 КПК-АУАН-ПР-1002/11.03.2024
1034 КПК-АУАН-ПР-1001/11.03.2024
1033 КПК-АУАН-ПР-1000/11.03.2024
1032 КПК-АУАН-ПР-999/11.03.2024
1031 КПК-АУАН-ПР-998/11.03.2024
1030 КПК-АУАН-ПР-997/11.03.2024
1029 КПК-АУАН-ПР-996/11.03.2024
1028 КПК-АУАН-ПР-995/11.03.2024
1027 КПК-АУАН-ПР-994/11.03.2024
1026 КПК-АУАН-ПР-993/11.03.2024
1025 КПК-АУАН-ПР-992/11.03.2024
1024 КПК-АУАН-ПР-991/11.03.2024
1023 КПК-АУАН-ПР-990/11.03.2024
1022 КПК-АУАН-ПР-989/11.03.2024
1021 КПК-АУАН-ПР-988/11.03.2024
1020 КПК-АУАН-ПР-987/11.03.2024
1019 КПК-АУАН-ПР-986/11.03.2024
1018 КПК-АУАН-ПР-985/11.03.2024
1017 КПК-АУАН-ПР-984/11.03.2024
1016 КПК-АУАН-ПР-983/11.03.2024
1015 КПК-АУАН-ПР-982/11.03.2024
1014 КПК-АУАН-ПР-981/11.03.2024
1013 КПК-АУАН-ПР-980/11.03.2024
1012 КПК-АУАН-ПР-979/11.03.2024
1011 КПК-АУАН-ПР-978/11.03.2024
1010 КПК-АУАН-ПР-977/11.03.2024
1009 КПК-АУАН-ПР-976/11.03.2024
1008 КПК-АУАН-ПР-975/11.03.2024
1007 КПК-АУАН-ПР-974/11.03.2024
1006 КПК-АУАН-ПР-973/11.03.2024
1005 КПК-АУАН-ПР-972/11.03.2024
1004 КПК-АУАН-ПР-971/11.03.2024
1003 КПК-АУАН-ПР-970/11.03.2024
1002 КПК-АУАН-ПР-969/11.03.2024
1001 КПК-АУАН-ПР-968/11.03.2024
1000 КПК-АУАН-ПР-967/11.03.2024
999 КПК-АУАН-ПР-966/11.03.2024
998 КПК-АУАН-ПР-965/11.03.2024
997 КПК-АУАН-ПР-964/11.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4031-6 / 10.04.2024
996 КПК-АУАН-ПР-963/11.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4010-5 / 08.04.2024
995 КПК-АУАН-ПР-962/11.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4021-6 / 30.04.2024
994 КПК-АУАН-ПР-961/11.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-48 от 23.04.2024
993 КПК-АУАН-ПР-960/11.03.2024
992 КПК-АУАН-ПР-959/11.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-63 от 07.05.2024
991 КПК-АУАН-ПР-958/08.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-29 от 18.04.2024
990 КПК-АУАН-ПР-957/08.03.2024
989 КПК-АУАН-ПР-956/08.03.2024
988 КПК-АУАН-ПР-955/08.03.2024
987 КПК-АУАН-ПР-954/08.03.2024
986 КПК-АУАН-ПР-953/08.03.2024
985 КПК-АУАН-ПР-952/08.03.2024
984 КПК-АУАН-ПР-951/08.03.2024
983 КПК-АУАН-ПР-950/08.03.2024
982 КПК-АУАН-ПР-949/08.03.2024
981 КПК-АУАН-ПР-948/08.03.2024
980 КПК-АУАН-ПР-947/08.03.2024
979 КПК-АУАН-ПР-946/08.03.2024
978 КПК-АУАН-ПР-945/08.03.2024
977 КПК-АУАН-ПР-944/08.03.2024
976 КПК-АУАН-ПР-943/08.03.2024
975 КПК-АУАН-ПР-942/08.03.2024
974 КПК-АУАН-ПР-941/08.03.2024
973 КПК-АУАН-ПР-940/08.03.2024
972 КПК-АУАН-ПР-939/08.03.2024
971 КПК-АУАН-ПР-938/08.03.2024
970 КПК-АУАН-ПР-937/08.03.2024
969 КПК-АУАН-ПР-936/08.03.2024
968 КПК-АУАН-ПР-935/08.03.2024
967 КПК-АУАН-ПР-934/08.03.2024
966 КПК-АУАН-ПР-933/08.03.2024
965 КПК-АУАН-ПР-931/08.03.2024
964 КПК-АУАН-ПР-930/08.03.2024
963 КПК-АУАН-ПР-929/08.03.2024
962 КПК-АУАН-ПР-928/08.03.2024
961 КПК-АУАН-ПР-927/08.03.2024
960 КПК-АУАН-ПР-926/08.03.2024
959 КПК-АУАН-ПР-925/08.03.2024
958 КПК-АУАН-ПР-924/08.03.2024
957 КПК-АУАН-ПР-923/08.03.2024
956 КПК-АУАН-ПР-922/08.03.2024
955 КПК-АУАН-ПР-921/08.03.2024
954 КПК-АУАН-ПР-920/08.03.2024
953 КПК-АУАН-ПР-919/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4287-4 / 30.04.2024
952 КПК-АУАН-ПР-918/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4286-4 / 24.04.2024
951 КПК-АУАН-ПР-917/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4282-5 / 24.04.2024
950 КПК-АУАН-ПР-916/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4285-5 / 08.04.2024
949 КПК-АУАН-ПР-915/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4291-5 / 24.04.2024
948 КПК-АУАН-ПР-914/08.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4289-4 / 24.04.2024
947 КПК-АУАН-ПР-913/08.03.2024
946 КПК-АУАН-ПР-912/08.03.2024
945 КПК-АУАН-ПР-911/08.03.2024
944 КПК-АУАН-ПР-910/08.03.2024
943 КПК-АУАН-ПР-909/07.03.2024
942 КПК-АУАН-ПР-908/07.03.2024
941 КПК-АУАН-ПР-907/07.03.2024
940 КПК-АУАН-ПР-906/07.03.2024
939 КПК-АУАН-ПР-905/07.03.2024
938 КПК-АУАН-ПР-904/07.03.2024
937 КПК-АУАН-ПР-903/07.03.2024
936 КПК-АУАН-ПР-902/07.03.2024
935 КПК-АУАН-ПР-901/07.03.2024
934 КПК-АУАН-ПР-900/07.03.2024
933 КПК-АУАН-ПР-899/07.03.2024
932 КПК-АУАН-ПР-898/07.03.2024
931 КПК-АУАН-ПР-897/07.03.2024
930 КПК-АУАН-ПР-896/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3453-3 / 18.04.2024
929 КПК-АУАН-ПР-895/07.03.2024
928 КПК-АУАН-ПР-894/07.03.2024
927 КПК-АУАН-ПР-893/07.03.2024
926 КПК-АУАН-ПР-892/07.03.2024
925 КПК-АУАН-ПР-891/07.03.2024
924 КПК-АУАН-ПР-890/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3742-5 / 30.04.2024
923 КПК-АУАН-ПР-889/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3745-5 / 07.05.2024
922 КПК-АУАН-ПР-888/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3749-5 / 25.04.2024
921 КПК-АУАН-ПР-887/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3752-5 / 07.05.2024
920 КПК-АУАН-ПР-886/07.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-65 от 08.05.2024
919 КПК-АУАН-ПР-885/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3764-5 / 30.04.2024
918 КПК-АУАН-ПР-884/07.03.2024
917 КПК-АУАН-ПР-883/07.03.2024
916 КПК-АУАН-ПР-882/07.03.2024
915 КПК-АУАН-ПР-881/07.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-59/07.05.2024
914 КПК-АУАН-ПР-880/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3343-6 / 07.05.2024
913 КПК-АУАН-ПР-879/07.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4003-4 / 18.04.2024
912 КПК-АУАН-ПР-878/07.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-31 от 18.04.2024
911 КПК-АУАН-ПР-877/07.03.2024
910 КПК-АУАН-ПР-876/07.03.2024
909 КПК-АУАН-ПР-875/07.03.2024
908 КПК-АУАН-ПР-874/07.03.2024
907 КПК-АУАН-ПР-873/07.03.2024
906 КПК-АУАН-ПР-872/06.03.2024
905 КПК-АУАН-ПР-871/06.03.2024
904 КПК-АУАН-ПР-870/06.03.2024
903 КПК-АУАН-ПР-869/06.03.2024
902 КПК-АУАН-ПР-868/06.03.2024
901 КПК-АУАН-ПР-867/06.03.2024
900 КПК-АУАН-ПР-866/06.03.2024
899 КПК-АУАН-ПР-865/06.03.2024
898 КПК-АУАН-ПР-864/06.03.2024
897 КПК-АУАН-ПР-863/06.03.2024
896 КПК-АУАН-ПР-862/06.03.2024
895 КПК-АУАН-ПР-861/06.03.2024
894 КПК-АУАН-ПР-860/06.03.2024
893 КПК-АУАН-ПР-859/06.03.2024
892 КПК-АУАН-ПР-858/06.03.2024
891 КПК-АУАН-ПР-857/06.03.2024
890 КПК-АУАН-ПР-856/06.03.2024
889 КПК-АУАН-ПР-855/06.03.2024
888 КПК-АУАН-ПР-854/06.03.2024
887 КПК-АУАН-ПР-853/06.03.2024
886 КПК-АУАН-ПР-852/06.03.2024
885 КПК-АУАН-ПР-851/06.03.2024
884 КПК-АУАН-ПР-850/06.03.2024
883 КПК-АУАН-ПР-849/06.03.2024
882 КПК-АУАН-ПР-848/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3482-5 / 07.05.2024
881 КПК-АУАН-ПР-847/06.03.2024
880 КПК-АУАН-ПР-846/06.03.2024
879 КПК-АУАН-ПР-845/06.03.2024
878 КПК-АУАН-ПР-844/06.03.2024
877 КПК-АУАН-ПР-843/06.03.2024
876 КПК-АУАН-ПР-842/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3531-6 / 18.04.2024
875 КПК-АУАН-ПР-841/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3510-5 / 30.04.2024
874 КПК-АУАН-ПР-840/06.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-47 от 23.04.2024
873 КПК-АУАН-ПР-839/06.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-61 от 07.05.2024
872 КПК-АУАН-ПР-838/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3532-4 / 30.04.2024
871 КПК-АУАН-ПР-837/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3540-5 / 30.04.2024
870 КПК-АУАН-ПР-836/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3535-5 / 11.04.2024
869 КПК-АУАН-ПР-835/06.03.2024
868 КПК-АУАН-ПР-834/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3529-5 / 24.04.2024
867 КПК-АУАН-ПР-833/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3911-5 / 18.04.2024
866 КПК-АУАН-ПР-832/06.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-33 от 18.04.2024
865 КПК-АУАН-ПР-831/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3538-6 / 11.04.2024
864 КПК-АУАН-ПР-830/06.03.2024
863 КПК-АУАН-ПР-829/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3908-3 / 18.04.2024
862 КПК-АУАН-ПР-828/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3539-3 / 10.04.2024
861 КПК-АУАН-ПР-827/06.03.2024
860 КПК-АУАН-ПР-826/06.03.2024
859 КПК-АУАН-ПР-825/06.03.2024
858 КПК-АУАН-ПР-824/06.03.2024
857 КПК-АУАН-ПР-823/06.03.2024
856 КПК-АУАН-ПР-822/06.03.2024
854 КПК-АУАН-ПР-821/06.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3445-5 / 25.04.2024
853 КПК-АУАН-ПР-820/06.03.2024
852 КПК-АУАН-ПР-819/06.03.2024
851 КПК-АУАН-ПР-818/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4288-6 / 08.04.2024
850 КПК-АУАН-ПР-817/05.03.2024
849 КПК-АУАН-ПР-816/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3419-5 / 07.05.2024
848 КПК-АУАН-ПР-815/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3423-5 / 02.05.2024
847 КПК-АУАН-ПР-814/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3426-5 / 07.05.2024
846 КПК-АУАН-ПР-813/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3428-5 / 02.05.2024
845 КПК-АУАН-ПР-812/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3429-4 / 07.05.2024
844 КПК-АУАН-ПР-811/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3501-6 / 25.04.2024
843 КПК-АУАН-ПР-810/05.03.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.05.2024
842 КПК-АУАН-ПР-809/05.03.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.04.2024
841 КПК-АУАН-ПР-808/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3493-6 / 30.04.2024
840 КПК-АУАН-ПР-807/05.03.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.04.2024
839 КПК-АУАН-ПР-806/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3498-6 / 11.04.2024
838 КПК-АУАН-ПР-805/05.03.2024
837 КПК-АУАН-ПР-804/05.03.2024
836 КПК-АУАН-ПР-803/05.03.2024
835 КПК-АУАН-ПР-802/05.03.2024
834 КПК-АУАН-ПР-801/05.03.2024
833 КПК-АУАН-ПР-800/05.03.2024
832 КПК-АУАН-ПР-799/05.03.2024
831 КПК-АУАН-ПР-798/05.03.2024
830 КПК-АУАН-ПР-797/05.03.2024
829 КПК-АУАН-ПР-796/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3836-4 / 08.04.2024
828 КПК-АУАН-ПР-795/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-4020-4 / 09.04.2024
827 КПК-АУАН-ПР-794/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3840-4 / 23.04.2024
826 КПК-АУАН-ПР-793/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3846-4 / 08.04.2024
825 КПК-АУАН-ПР-792/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3848-4 / 08.04.2024
824 КПК-АУАН-ПР-792/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3848-4 / 08.04.2024
823 КПК-АУАН-ПР-791/05.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3851-5 / 08.04.2024
822 КПК-АУАН-ПР-790/05.03.2024
821 КПК-АУАН-ПР-789/05.03.2024
820 КПК-АУАН-ПР-788/05.03.2024
819 КПК-АУАН-ПР-787/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3022-4 / 30.04.2024
818 КПК-АУАН-ПР-786/01.03.2024
817 КПК-АУАН-ПР-785/01.03.2024
816 КПК-АУАН-ПР-784/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3029-4 / 25.04.2024
815 КПК-АУАН-ПР-783/01.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-72 от 10.05.2024
814 КПК-АУАН-ПР-782/01.03.2024
813 КПК-АУАН-ПР-781/01.03.2024
812 КПК-АУАН-ПР-780/01.03.2024
811 КПК-АУАН-ПР-779/01.03.2024
810 КПК-АУАН-ПР-778/01.03.2024
809 КПК-АУАН-ПР-777/01.03.2024
808 КПК-АУАН-ПР-776/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3348-5 / 30.04.2024
807 КПК-АУАН-ПР-775/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3347-5 / 30.04.2024
806 КПК-АУАН-ПР-774/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3344-5 / 25.04.2024
805 КПК-АУАН-ПР-773/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3416-6 / 07.05.2024
804 КПК-АУАН-ПР-772/01.03.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3415-6 / 07.05.2024
803 КПК-АУАН-ПР-771/01.03.2024
802 КПК-АУАН-ПР-770/01.03.2024
801 КПК-АУАН-ПР-769/01.03.2024
800 КПК-АУАН-ПР-768/01.03.2024
799 КПК-АУАН-ПР-767/01.03.2024
798 КПК-АУАН-ПР-766/01.03.2024
797 КПК-АУАН-ПР-765/01.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-40 от 23.04.2024
796 КПК-АУАН-ПР-764/01.03.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-49 от 23.04.2024
795 КПК-АУАН-ПР-763/29.02.2024
794 КПК-АУАН-ПР-762/29.02.2024
793 КПК-АУАН-ПР-761/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3034-5 / 30.04.2024
792 КПК-АУАН-ПР-760/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3039-4 / 02.05.2024
791 КПК-АУАН-ПР-759/29.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-68 от 09.05.2024
790 КПК-АУАН-ПР-758/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3023-4 / 25.04.2024
789 КПК-АУАН-ПР-757/29.02.2024
788 КПК-АУАН-ПР-756/29.02.2024
787 КПК-АУАН-ПР-755/29.02.2024
786 КПК-АУАН-ПР-754/29.02.2024
785 КПК-АУАН-ПР-753/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3369-5 / 30.04.2024
784 КПК-АУАН-ПР-752/29.02.2024
783 КПК-АУАН-ПР-751/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3018-3 / 02.05.2024
782 КПК-АУАН-ПР-750/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3059-4 / 18.04.2024
781 КПК-АУАН-ПР-749/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3098-6 / 30.04.2024
780 КПК-АУАН-ПР-748/29.02.2024
779 КПК-АУАН-ПР-747/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3016-5 / 30.04.2024
778 КПК-АУАН-ПР-746/29.02.2024
777 КПК-АУАН-ПР-745/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3017-4 / 30.04.2024
776 КПК-АУАН-ПР-744/29.02.2024
775 КПК-АУАН-ПР-743/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3042-2 / 07.05.2024
774 КПК-АУАН-ПР-742/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3097-6 / 30.04.2024
773 КПК-АУАН-ПР-741/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3038-4 / 30.04.2024
772 КПК-АУАН-ПР-740/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3036-5 / 30.04.2024
771 КПК-АУАН-ПР-739/29.02.2024
770 КПК-АУАН-ПР-738/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3104-6 / 30.04.2024
769 КПК-АУАН-ПР-737/29.02.2024
768 КПК-АУАН-ПР-736/29.02.2024
767 КПК-АУАН-ПР-735/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3099-5 / 24.04.2024
766 КПК-АУАН-ПР-734/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3439-2 / 09.04.2024
765 КПК-АУАН-ПР-733/29.02.2024
764 КПК-АУАН-ПР-732/29.02.2024
763 КПК-АУАН-ПР-731/29.02.2024
762 КПК-АУАН-ПР-730/29.02.2024
761 КПК-АУАН-ПР-729/29.02.2024
760 КПК-АУАН-ПР-728/29.02.2024
759 КПК-АУАН-ПР-727/29.02.2024
758 КПК-АУАН-ПР-726/29.02.2024
757 КПК-АУАН-ПР-725/29.02.2024
756 КПК-АУАН-ПР-724/29.02.2024
755 КПК-АУАН-ПР-723/29.02.2024
754 КПК-АУАН-ПР-722/29.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-35 от 22.04.2024
753 КПК-АУАН-ПР-721/29.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-41 от 23.04.2024
752 КПК-АУАН-ПР-720/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3121-5 / 10.04.2024
751 КПК-АУАН-ПР-719/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3119-4 / 08.04.2024
750 КПК-АУАН-ПР-718/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3117-5 / 09.04.2024
749 КПК-АУАН-ПР-717/29.02.2024
748 КПК-АУАН-ПР-716/29.02.2024
747 КПК-АУАН-ПР-715/29.02.2024
746 КПК-АУАН-ПР-714/29.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-44 от 23.04.2024
745 КПК-АУАН-ПР-713/29.02.2024
744 КПК-АУАН-ПР-712/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3064-5 / 30.04.2024
743 КПК-АУАН-ПР-711/29.02.2024
742 КПК-АУАН-ПР-710/29.02.2024
741 КПК-АУАН-ПР-709/29.02.2024
740 КПК-АУАН-ПР-708/29.02.2024
739 КПК-АУАН-ПР-707/29.02.2024
738 КПК-АУАН-ПР-706/29.02.2024
737 КПК-АУАН-ПР-705/29.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3058-6 / 18.04.2024
736 КПК-АУАН-ПР-704/29.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-62 от 07.05.2024
735 КПК-АУАН-ПР-703/29.02.2024
734 КПК-АУАН-ПР-702/29.02.2024
733 КПК-АУАН-ПР-701/28.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3072-7 / 08.04.2024
732 КПК-АУАН-ПР-700/28.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3371-6 / 07.05.2024
731 КПК-АУАН-ПР-699/28.02.2024
730 КПК-АУАН-ПР-698/28.02.2024
729 КПК-АУАН-ПР-697/28.02.2024
728 КПК-АУАН-ПР-696/28.02.2024
727 КПК-АУАН-ПР-695/28.02.2024
726 КПК-АУАН-ПР-694/28.02.2024
725 КПК-АУАН-ПР-693/28.02.2024
724 КПК-АУАН-ПР-692/28.02.2024
723 КПК-АУАН-ПР-691/28.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-3068-5 / 10.04.2024
722 КПК-АУАН-ПР-690/28.02.2024
721 КПК-АУАН-ПР-689/28.02.2024
720 КПК-АУАН-ПР-688/26.02.2024
719 КПК-АУАН-ПР-687/26.02.2024
718 КПК-АУАН-ПР-686/23.02.2024
717 КПК-АУАН-ПР-685/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2670-4 / 10.04.2024
716 КПК-АУАН-ПР-684/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2671-3 / 09.04.2024
715 КПК-АУАН-ПР-683/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2681-6 / 23.04.2024
714 КПК-АУАН-ПР-682/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2679-6 / 10.04.2024
713 КПК-АУАН-ПР-681/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2678-5 / 07.05.2024
712 КПК-АУАН-ПР-680/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2677-6 / 08.04.2024
719 КПК-АУАН-ПР-679/22.02.2024
718 КПК-АУАН-ПР-678/22.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2674-6 / 09.04.2024
717 КПК-АУАН-ПР-677/20.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2983-3 / 25.03.2024
716 КПК-АУАН-ПР-676/16.02.2024
715 КПК-АУАН-ПР-675/16.02.2024
714 КПК-АУАН-ПР-674/15.02.2024
713 КПК-АУАН-ПР-673/14.02.2024
712 КПК-АУАН-ПР-672/12.02.2024
711 КПК-АУАН-ПР-671/12.02.2024
710 КПК-АУАН-ПР-670/12.02.2024
709 КПК-АУАН-ПР-669/12.02.2024
708 КПК-АУАН-ПР-668/12.02.2024
707 КПК-АУАН-ПР-667/09.02.2024
706
705 КПК-АУАН-ПР-666/09.02.2024
704 КПК-АУАН-ПР-665/09.02.2024
703 КПК-АУАН-ПР-664/09.02.2024
702 КПК-АУАН-ПР-663/09.02.2024
701 КПК-АУАН-ПР-662/09.02.2024
700 КПК-АУАН-ПР-661/09.02.2024
699 КПК-АУАН-ПР-660/09.02.2024
698 КПК-АУАН-ПР-659/08.02.2024
697 КПК-АУАН-ПР-658/06.02.2024
696 КПК-АУАН-ПР-657/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.04.2024
695 КПК-АУАН-ПР-656/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.05.2024
694 КПК-АУАН-ПР-655/06.02.2024
693 КПК-АУАН-ПР-654/06.02.2024
692 КПК-АУАН-ПР-653/06.02.2024
691 КПК-АУАН-ПР-652/06.02.2024
690 КПК-АУАН-ПР-651/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
689 КПК-АУАН-ПР-650/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.04.2024
688 КПК-АУАН-ПР-649/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.04.2024
687 КПК-АУАН-ПР-648/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
686 КПК-АУАН-ПР-647/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
685 КПК-АУАН-ПР-646/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
684 КПК-АУАН-ПР-645/06.02.2024
683 КПК-АУАН-ПР-644/06.02.2024
682 КПК-АУАН-ПР-643/06.02.2024
681 КПК-АУАН-ПР-642/06.02.2024
680 КПК-АУАН-ПР-641/06.02.2024
680 КПК-АУАН-ПР-640/06.02.2024
679 КПК-АУАН-ПР-639/06.02.2024
678 КПК-АУАН-ПР-638/06.02.2024
677 КПК-АУАН-ПР-637/06.02.2024
676 КПК-АУАН-ПР-637/06.02.2024
675 КПК-АУАН-ПР-636/06.02.2024
674 КПК-АУАН-ПР-635/06.02.2024
673 КПК-АУАН-ПР-634/06.02.2024
672 КПК-АУАН-ПР-633/06.02.2024
671 КПК-АУАН-ПР-632/06.02.2024
670 КПК-АУАН-ПР-631/06.02.2024
669 КПК-АУАН-ПР-630/06.02.2024
668 КПК-АУАН-ПР-629/06.02.2024
667 КПК-АУАН-ПР-628/06.02.2024
666 КПК-АУАН-ПР-627/06.02.2024
665 КПК-АУАН-ПР-626/06.02.2024
664 КПК-АУАН-ПР-625/06.02.2024
663 КПК-АУАН-ПР-624/06.02.2024
662 КПК-АУАН-ПР-623/06.02.2024
661 КПК-АУАН-ПР-622/06.02.2024
660 КПК-АУАН-ПР-621/06.02.2024
659 КПК-АУАН-ПР-620/06.02.2024
658 КПК-АУАН-ПР-619/06.02.2024
657 КПК-АУАН-ПР-618/06.02.2024
656 КПК-АУАН-ПР-617/06.02.2024
655 КПК-АУАН-ПР-616/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-37 от 22.04.2024
654 КПК-АУАН-ПР-615/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-38 от 22.04.2024
653 КПК-АУАН-ПР-614/06.02.2024
652 КПК-АУАН-ПР-613/06.02.2024
651 КПК-АУАН-ПР-612/06.02.2024
650 КПК-АУАН-ПР-611/06.02.2024
649 КПК-АУАН-ПР-610/06.02.2024
648 КПК-АУАН-ПР-609/06.02.2024
647 КПК-АУАН-ПР-608/06.02.2024
646 КПК-АУАН-ПР-607/06.02.2024
645 КПК-АУАН-ПР-606/06.02.2024
644 КПК-АУАН-ПР-605/06.02.2024
643 КПК-АУАН-ПР-604/06.02.2024
642 КПК-АУАН-ПР-603/06.02.2024
641 КПК-АУАН-ПР-602/06.02.2024
640 КПК-АУАН-ПР-601/06.02.2024
639 КПК-АУАН-ПР-600/06.02.2024
638
638 КПК-АУАН-ПР-599/06.02.2024
637 КПК-АУАН-ПР-598/06.02.2024
636 КПК-АУАН-ПР-597/06.02.2024
635 КПК-АУАН-ПР-596/06.02.2024
634 КПК-АУАН-ПР-595/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2024-5 / 30.04.2024
633 КПК-АУАН-ПР-594/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
632 КПК-АУАН-ПР-593/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-50 от 23.04.2024
631 КПК-АУАН-ПР-592/06.02.2024
630 КПК-АУАН-ПР-591/06.02.2024
629 КПК-АУАН-ПР-590/06.02.2024
628 КПК-АУАН-ПР-589/06.02.2024
627 КПК-АУАН-ПР-588/06.02.2024
626 КПК-АУАН-ПР-587/06.02.2024
625 КПК-АУАН-ПР-586/06.02.2024
624 КПК-АУАН-ПР-585/06.02.2024
623 КПК-АУАН-ПР-584/06.02.2024
622 КПК-АУАН-ПР-583/06.02.2024
621 КПК-АУАН-ПР-582/06.02.2024
620 КПК-АУАН-ПР-581/06.02.2024
619 КПК-АУАН-ПР-580/06.02.2024
618 КПК-АУАН-ПР-579/06.02.2024
617 КПК-АУАН-ПР-578/06.02.2024
616 КПК-АУАН-ПР-577/06.02.2024
615 КПК-АУАН-ПР-576/06.02.2024
614 КПК-АУАН-ПР-575/06.02.2024
613 КПК-АУАН-ПР-574/06.02.2024
612 КПК-АУАН-ПР-573/06.02.2024
611 КПК-АУАН-ПР-572/06.02.2024
610 КПК-АУАН-ПР-571/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.05.2024
609 КПК-АУАН-ПР-570/06.02.2024
608 КПК-АУАН-ПР-569/06.02.2024
607 КПК-АУАН-ПР-568/06.02.2024
606 КПК-АУАН-ПР-567/06.02.2024
605 КПК-АУАН-ПР-566/06.02.2024
604 КПК-АУАН-ПР-565/06.02.2024
603 КПК-АУАН-ПР-564/06.02.2024
602 КПК-АУАН-ПР-563/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1999-3 / 09.04.2024
601 КПК-АУАН-ПР-562/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-60 от 07.05.2024
600 КПК-АУАН-ПР-561/06.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.05.2024
599 КПК-АУАН-ПР-560/06.02.2024
598 КПК-АУАН-ПР-559/06.02.2024
597 КПК-АУАН-ПР-558/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1281-4 / 26.03.2024
596 КПК-АУАН-ПР-557/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-43 от 23.04.2024
595 КПК-АУАН-ПР-556/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-45 от 23.04.2024
594 КПК-АУАН-ПР-555/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1871-6 / 08.04.2024
593 КПК-АУАН-ПР-554/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1870-5 / 09.04.2024
592 КПК-АУАН-ПР-553/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1447-7 / 01.04.2024
591 КПК-АУАН-ПР-552/06.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-2002-5 / 01.04.2024
590 КПК-АУАН-ПР-551/06.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-34 от 22.04.2024
589 КПК-АУАН-ПР-550/06.02.2024
588 КПК-АУАН-ПР-549/06.02.2024
587 КПК-АУАН-ПР-548/06.02.2024
586 КПК-АУАН-ПР-547/05.02.2024
585 КПК-АУАН-ПР-546/05.02.2024
584 КПК-АУАН-ПР-545/05.02.2024
583 КПК-АУАН-ПР-544/05.02.2024
582 КПК-АУАН-ПР-543/05.02.2024
581 КПК-АУАН-ПР-542/05.02.2024
580 КПК-АУАН-ПР-541/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1763-3 / 07.05.2024
579 КПК-АУАН-ПР-540/05.02.2024
578 КПК-АУАН-ПР-539/05.02.2024
577 КПК-АУАН-ПР-538/05.02.2024
576 КПК-АУАН-ПР-537/05.02.2024
575 КПК-АУАН-ПР-536/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1730-4 / 02.05.2024
574 КПК-АУАН-ПР-535/05.02.2024
573 КПК-АУАН-ПР-534/05.02.2024
572 КПК-АУАН-ПР-533/05.02.2024
571 КПК-АУАН-ПР-532/05.02.2024
570 КПК-АУАН-ПР-531/05.02.2024
569 КПК-АУАН-ПР-530/05.02.2024
568 КПК-АУАН-ПР-529/05.02.2024
567 КПК-АУАН-ПР-528/05.02.2024
566 КПК-АУАН-ПР-527/05.02.2024
565 КПК-АУАН-ПР-526/05.02.2024
564 КПК-АУАН-ПР-525/05.02.2024
563 КПК-АУАН-ПР-524/05.02.2024
562 КПК-АУАН-ПР-523/05.02.2024
561 КПК-АУАН-ПР-522/05.02.2024
560 КПК-АУАН-ПР-521/05.02.2024
559 КПК-АУАН-ПР-520/05.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-57 от 29.04.2024
558 КПК-АУАН-ПР-519/05.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.05.2024
557 КПК-АУАН-ПР-518/05.02.2024
556 КПК-АУАН-ПР-517/05.02.2024
555 КПК-АУАН-ПР-516/05.02.2024
554 КПК-АУАН-ПР-515/05.02.2024
553 КПК-АУАН-ПР-514/05.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-54 от 25.04.2024
552 КПК-АУАН-ПР-513/05.02.2024
551 КПК-АУАН-ПР-512/05.02.2024
550 КПК-АУАН-ПР-511/05.02.2024
549 КПК-АУАН-ПР-510/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-747-5 / 07.05.2024
548 КПК-АУАН-ПР-509/05.02.2024
547 КПК-АУАН-ПР-508/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1741-5 / 24.04.2024
546 КПК-АУАН-ПР-507/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1831-3 / 12.04.2024
545 КПК-АУАН-ПР-506/05.02.2024
544 КПК-АУАН-ПР-505/05.02.2024
543 КПК-АУАН-ПР-504/05.02.2024
542 КПК-АУАН-ПР-503/05.02.2024
541 КПК-АУАН-ПР-502/05.02.2024
540 КПК-АУАН-ПР-501/05.02.2024
539 КПК-АУАН-ПР-500/05.02.2024
538 КПК-АУАН-ПР-499/05.02.2024
537 КПК-АУАН-ПР-498/05.02.2024
536 КПК-АУАН-ПР-497/05.02.2024
535 КПК-АУАН-ПР-496/05.02.2024
534 КПК-АУАН-ПР-495/05.02.2024
533 КПК-АУАН-ПР-494/05.02.2024
532 КПК-АУАН-ПР-493/05.02.2024
531 КПК-АУАН-ПР-492/05.02.2024
531 КПК-АУАН-ПР-491/05.02.2024
530 КПК-АУАН-ПР-490/05.02.2024
529 КПК-АУАН-ПР-489/05.02.2024
528 КПК-АУАН-ПР-488/05.02.2024
527 КПК-АУАН-ПР-487/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1756-6 / 01.04.2024
526 КПК-АУАН-ПР-486/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1758-5 / 01.04.2024
525 КПК-АУАН-ПР-485/05.02.2024
524 КПК-АУАН-ПР-484/05.02.2024
523 КПК-АУАН-ПР-483/05.02.2024
522 КПК-АУАН-ПР-482/05.02.2024
521 КПК-АУАН-ПР-481/05.02.2024
520 КПК-АУАН-ПР-480/05.02.2024
519 КПК-АУАН-ПР-479/05.02.2024
518 КПК-АУАН-ПР-478/05.02.2024
517 КПК-АУАН-ПР-477/05.02.2024
516 КПК-АУАН-ПР-476/05.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1744-3 / 22.04.2024
515 КПК-АУАН-ПР-475/05.02.2024
514 КПК-АУАН-ПР-474/05.02.2024
513 КПК-АУАН-ПР-473/02.02.2024
512 КПК-АУАН-ПР-472/02.02.2024
511 КПК-АУАН-ПР-471/02.02.2024
510 КПК-АУАН-ПР-470/02.02.2024
509 КПК-АУАН-ПР-469/02.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-724-7 / 07.05.2024
508 КПК-АУАН-ПР-468/02.02.2024
507 КПК-АУАН-ПР-467/02.02.2024
506 КПК-АУАН-ПР-466/02.02.2024
505 КПК-АУАН-ПР-465/02.02.2024
504 КПК-АУАН-ПР-464/02.02.2024
503 КПК-АУАН-ПР-463/02.02.2024
502 КПК-АУАН-ПР-462/02.02.2024
501 КПК-АУАН-ПР-461/02.02.2024
500 КПК-АУАН-ПР-460/02.02.2024
499 КПК-АУАН-ПР-459/02.02.2024
498 КПК-АУАН-ПР-458/02.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1042-2 / 01.04.2024
497 КПК-АУАН-ПР-457/02.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1363-6 / 12.04.2024
496 КПК-АУАН-ПР-456/02.02.2024
495 КПК-АУАН-ПР-455/02.02.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-52 от 24.04.2024
494 КПК-АУАН-ПР-454/02.02.2024
493 КПК-АУАН-ПР-453/02.02.2024
492 КПК-АУАН-ПР-452/02.02.2024
491 КПК-АУАН-ПР-451/02.02.2024
490 КПК-АУАН-ПР-450/02.02.2024
480 КПК-АУАН-ПР-449/02.02.2024
479 КПК-АУАН-ПР-448/02.02.2024
478 КПК-АУАН-ПР-447/02.02.2024
476 КПК-АУАН-ПР-446/02.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1760-3 / 19.02.2024
475 КПК-АУАН-ПР-445/02.02.2024
474 КПК-АУАН-ПР-444/02.02.2024
473 КПК-АУАН-ПР-443/02.02.2024
472 КПК-АУАН-ПР-442/02.02.2024
471 КПК-АУАН-ПР-441/02.02.2024
470 КПК-АУАН-ПР-440/02.02.2024
469 КПК-АУАН-ПР-439/02.02.2024
468 КПК-АУАН-ПР-438/02.02.2024
467 КПК-АУАН-ПР-437/02.02.2024
466 КПК-АУАН-ПР-436/02.02.2024
465 КПК-АУАН-ПР-435/02.02.2024
464 КПК-АУАН-ПР-434/02.02.2024
463 КПК-АУАН-ПР-433/02.02.2024
462 КПК-АУАН-ПР-432/02.02.2024
461 КПК-АУАН-ПР-431/02.02.2024
460 КПК-АУАН-ПР-430/01.02.2024
459 КПК-АУАН-ПР-429/01.02.2024
458 КПК-АУАН-ПР-428/01.02.2024
457 КПК-АУАН-ПР-427/01.02.2024
456 КПК-АУАН-ПР-426/01.02.2024
455 КПК-АУАН-ПР-425/01.02.2024
454 КПК-АУАН-ПР-424/01.02.2024
453 КПК-АУАН-ПР-423/01.02.2024
452 КПК-АУАН-ПР-422/01.02.2024
451 КПК-АУАН-ПР-421/01.02.2024
450 КПК-АУАН-ПР-420/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1603-2 / 24.04.2024
449 КПК-АУАН-ПР-419/01.02.2024
448 КПК-АУАН-ПР-418/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1039-6 / 01.04.2024
447 КПК-АУАН-ПР-417/01.02.2024
446 КПК-АУАН-ПР-416/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1043-6 / 10.05.2024
445 КПК-АУАН-ПР-415/01.02.2024
444 КПК-АУАН-ПР-414/01.02.2024
443 КПК-АУАН-ПР-413/01.02.2024
442 КПК-АУАН-ПР-412/01.02.2024
441 КПК-АУАН-ПР-411/01.02.2024
440 КПК-АУАН-ПР-410/01.02.2024
439 КПК-АУАН-ПР-409/01.02.2024
438 КПК-АУАН-ПР-408/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1336-3 / 18.04.2024
437 КПК-АУАН-ПР-407/01.02.2024
436 КПК-АУАН-ПР-406/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1333-2 / 24.04.2024
435 КПК-АУАН-ПР-405/01.02.2024
434 КПК-АУАН-ПР-404/01.02.2024
433 КПК-АУАН-ПР-403/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1332-3 / 18.04.2024
432 КПК-АУАН-ПР-402/01.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.04.2024
431 КПК-АУАН-ПР-401/01.02.2024
430 КПК-АУАН-ПР-400/01.02.2024
429 КПК-АУАН-ПР-399/01.02.2024
428 КПК-АУАН-ПР-398/01.02.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 23.04.2024
427 КПК-АУАН-ПР-397/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1665-5 / 07.05.2024
426 КПК-АУАН-ПР-396/01.02.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1019-2 / 30.04.2024
425 КПК-АУАН-ПР-395/01.02.2024
424 КПК-АУАН-ПР-394/01.02.2024
423 КПК-АУАН-ПР-393/01.02.2024
422 КПК-АУАН-ПР-392/01.02.2024
421 КПК-АУАН-ПР-391/31.01.2024
420 КПК-АУАН-ПР-390/31.01.2024
419 КПК-АУАН-ПР-389/31.01.2024
418 КПК-АУАН-ПР-388/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1396-5 / 10.05.2024
417 КПК-АУАН-ПР-387/31.01.2024
416 КПК-АУАН-ПР-386/31.01.2024
415 КПК-АУАН-ПР-385/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1420-6 / 10.05.2024
414 КПК-АУАН-ПР-384/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1412-6 / 10.05.2024
413 КПК-АУАН-ПР-383/31.01.2024
412 КПК-АУАН-ПР-382/31.01.2024
411 КПК-АУАН-ПР-381/31.01.2024
410 КПК-АУАН-ПР-380/31.01.2024
409 КПК-АУАН-ПР-379/31.01.2024
408 КПК-АУАН-ПР-378/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1408-5 / 10.05.2024
407 КПК-АУАН-ПР-377/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1409-5 / 10.05.2024
406 КПК-АУАН-ПР-376/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1407-6 / 10.05.2024
405 КПК-АУАН-ПР-375/31.01.2024
404 КПК-АУАН-ПР-374/31.01.2024
403 КПК-АУАН-ПР-373/31.01.2024
402 КПК-АУАН-ПР-372/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-75 от 10.05.2024
401 КПК-АУАН-ПР-371/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-69 от 10.05.2024
400 КПК-АУАН-ПР-370/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1379-6 / 12.04.2024
399 КПК-АУАН-ПР-369/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1395-4 / 12.04.2024
398 КПК-АУАН-ПР-368/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1052-6 / 22.04.2024
397 КПК-АУАН-ПР-367/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1389-5 / 10.04.2024
396 КПК-АУАН-ПР-366/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1388-5 / 10.04.2024
395 КПК-АУАН-ПР-365/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1061-5 / 22.04.2024
394 КПК-АУАН-ПР-364/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1387-4 / 10.04.2024
393 КПК-АУАН-ПР-363/31.01.2024
392 КПК-АУАН-ПР-362/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1384-6 / 12.04.2024
391 КПК-АУАН-ПР-361/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7244 / 10.05.2024
390 КПК-АУАН-ПР-360/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1381-7 / 18.04.2024
389 КПК-АУАН-ПР-359/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1437-3 / 26.03.2024
388 КПК-АУАН-ПР-358/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-30 от 18.04.2024
387 КПК-АУАН-ПР-357/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-28 от 18.04.2024
386 КПК-АУАН-ПР-356/31.01.2024
385 КПК-АУАН-ПР-355/31.01.2024
384 КПК-АУАН-ПР-354/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1014-4 / 10.05.2024
383 КПК-АУАН-ПР-353/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1058-2 / 10.05.2024
382 КПК-АУАН-ПР-352/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1393-3 / 10.04.2024
381 КПК-АУАН-ПР-351/31.01.2024
380 КПК-АУАН-ПР-350/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-21 от 26.03.2024
379 КПК-АУАН-ПР-349/31.01.2024
378 КПК-АУАН-ПР-348/31.01.2024
377 КПК-АУАН-ПР-347/31.01.2024
376 КПК-АУАН-ПР-346/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1460-3 / 01.04.2024
375 КПК-АУАН-ПР-345/31.01.2024
374 КПК-АУАН-ПР-344/31.01.2024
373 КПК-АУАН-ПР-343/31.01.2024
372 КПК-АУАН-ПР-342/31.01.2024
371 КПК-АУАН-ПР-341/31.01.2024
370 КПК-АУАН-ПР-340/31.01.2024
369 КПК-АУАН-ПР-339/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1021-3 / 10.05.2024
368 КПК-АУАН-ПР-338/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1017-4 / 10.05.2024
367 КПК-АУАН-ПР-337/31.01.2024
366 КПК-АУАН-ПР-336/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1066-3 / 01.04.2024
365 КПК-АУАН-ПР-335/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1434-2 / 01.04.2024
364 КПК-АУАН-ПР-334/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-36 от 22.04.2024
363 КПК-АУАН-ПР-333/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1443-4 / 25.03.2024
362 КПК-АУАН-ПР-332/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1459-4 / 01.04.2024
361 КПК-АУАН-ПР-331/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1449-6 / 25.03.2024
360 КПК-АУАН-ПР-330/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-22 от 01.04.2024
359 КПК-АУАН-ПР-329/31.01.2024
358 КПК-АУАН-ПР-328/31.01.2024
357 КПК-АУАН-ПР-327/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1448-6 / 25.03.2024
356 КПК-АУАН-ПР-326/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1445-6 / 01.04.2024
355 КПК-АУАН-ПР-325/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7243 / 10.05.2024
354 КПК-АУАН-ПР-324/31.01.2024
353 КПК-АУАН-ПР-323/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-20 от 26.03.2024
352 КПК-АУАН-ПР-322/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1439-5 / 23.04.2024
351 КПК-АУАН-ПР-321/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1452-6 / 26.03.2024
350 КПК-АУАН-ПР-320/31.01.2024
349 КПК-АУАН-ПР-319/31.01.2024
348 КПК-АУАН-ПР-318/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1444-6 / 26.03.2024
347 КПК-АУАН-ПР-317/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1446-6 / 24.04.2024
346 КПК-АУАН-ПР-316/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1450-5 / 01.04.2024
345 КПК-АУАН-ПР-315/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1455-5 / 26.03.2024
344 КПК-АУАН-ПР-314/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1456-6 / 08.04.2024
343 КПК-АУАН-ПР-313/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1458-4 / 26.03.2024
342 КПК-АУАН-ПР-312/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1433-6 / 01.04.2024
341 КПК-АУАН-ПР-311/31.01.2024
340 КПК-АУАН-ПР-310/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1258-5 / 08.04.2024
339 КПК-АУАН-ПР-309/31.01.2024
338 КПК-АУАН-ПР-308/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1259-5 / 08.04.2024
337 КПК-АУАН-ПР-307/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7247 / 10.05.2024
336 КПК-АУАН-ПР-306/31.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-39 от 22.04.2024
335 КПК-АУАН-ПР-305/31.01.2024
334 КПК-АУАН-ПР-304/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1370-2 / 12.04.2024
333 КПК-АУАН-ПР-303/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1372-2 / 12.04.2024
332 КПК-АУАН-ПР-302/31.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-741-5 / 08.04.2024
331 КПК-АУАН-ПР-301/30.01.2024
330 КПК-АУАН-ПР-300/30.01.2024
329 КПК-АУАН-ПР-299/30.01.2024
328 КПК-АУАН-ПР-298/30.01.2024
327 КПК-АУАН-ПР-297/30.01.2024
326 КПК-АУАН-ПР-296/30.01.2024
325 КПК-АУАН-ПР-295/30.01.2024
324 КПК-АУАН-ПР-294/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1240-5 / 10.05.2024
323 КПК-АУАН-ПР-293/30.01.2024
322 КПК-АУАН-ПР-292/30.01.2024
321 КПК-АУАН-ПР-291/30.01.2024
320 КПК-АУАН-ПР-290/30.01.2024
319 КПК-АУАН-ПР-289/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1231-5 / 02.05.2024
318 КПК-АУАН-ПР-288/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1230-4 / 07.05.2024
317 КПК-АУАН-ПР-287/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1483-3 / 02.05.2024
316 КПК-АУАН-ПР-286/30.01.2024
315 КПК-АУАН-ПР-285/30.01.2024
314 КПК-АУАН-ПР-284/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1284-3 / 25.03.2024
313 КПК-АУАН-ПР-283/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-999-2 / 10.05.2024
312 КПК-АУАН-ПР-282/30.01.2024
311 КПК-АУАН-ПР-281/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1330-3 / 01.04.2024
310 КПК-АУАН-ПР-280/30.01.2024
309 КПК-АУАН-ПР-279/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1012-4 / 07.05.2024
308 КПК-АУАН-ПР-278/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-997-2 / 07.05.2024
307 КПК-АУАН-ПР-277/30.01.2024
306 КПК-АУАН-ПР-276/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1008-2 / 10.05.2024
305 КПК-АУАН-ПР-275/30.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-46 от 23.04.2024
304 КПК-АУАН-ПР-274/30.01.2024
303 КПК-АУАН-ПР-273/30.01.2024
302 КПК-АУАН-ПР-272/30.01.2024
301 КПК-АУАН-ПР-271/30.01.2024
300 КПК-АУАН-ПР-270/30.01.2024
299 КПК-АУАН-ПР-269/30.01.2024
298 КПК-АУАН-ПР-268/30.01.2024
297 КПК-АУАН-ПР-267/30.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-67 от 08.05.2024
296 КПК-АУАН-ПР-266/30.01.2024
295 КПК-АУАН-ПР-265/30.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-78 от 13.05.2024
294 КПК-АУАН-ПР-264/30.01.2024
293 КПК-АУАН-ПР-263/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1288-2 / 25.03.2024
292 КПК-АУАН-ПР-262/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1287-2 / 01.04.2024
291 КПК-АУАН-ПР-261/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1285-2 / 25.03.2024
290 КПК-АУАН-ПР-260/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1286-2 / 25.03.2024
289 КПК-АУАН-ПР-259/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1280-2 / 25.03.2024
288 КПК-АУАН-ПР-258/30.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-56 от 29.04.2024
287 КПК-АУАН-ПР-257/30.01.2024
286 КПК-АУАН-ПР-256/30.01.2024
285 КПК-АУАН-ПР-255/30.01.2024
284 КПК-АУАН-ПР-254/30.01.2024
283 КПК-АУАН-ПР-253/30.01.2024
282 КПК-АУАН-ПР-252/30.01.2024
281 КПК-АУАН-ПР-251/30.01.2024
280 КПК-АУАН-ПР-250/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1228-5 / 10.05.2024
279 КПК-АУАН-ПР-249/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1226-5 / 10.04.2024
278 КПК-АУАН-ПР-248/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1227-6 / 10.05.2024
277 КПК-АУАН-ПР-247/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7242 / 10.05.2024
276 КПК-АУАН-ПР-246/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-991-2 / 10.05.2024
275 КПК-АУАН-ПР-245/30.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-745-5 / 24.04.2024
274 КПК-АУАН-ПР-244/30.01.2024
273 КПК-АУАН-ПР-243/29.01.2024
272 КПК-АУАН-ПР-242/29.01.2024
271 КПК-АУАН-ПР-241/29.01.2024
270 КПК-АУАН-ПР-240/29.01.2024
269 КПК-АУАН-ПР-239/29.01.2024
268 КПК-АУАН-ПР-238/29.01.2024
267 КПК-АУАН-ПР-237/29.01.2024
266 КПК-АУАН-ПР-236/29.01.2024
265 КПК-АУАН-ПР-235/29.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.04.2024
264 КПК-АУАН-ПР-234/29.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.04.2024
263 КПК-АУАН-ПР-233/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1170-6 / 10.05.2024
262 КПК-АУАН-ПР-232/29.01.2024
261 КПК-АУАН-ПР-231/29.01.2024
260 КПК-АУАН-ПР-230/29.01.2024
259 КПК-АУАН-ПР-229/29.01.2024
258 КПК-АУАН-ПР-228/29.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.04.2024
257 КПК-АУАН-ПР-227/29.01.2024
256 КПК-АУАН-ПР-226/29.01.2024
255 КПК-АУАН-ПР-225/29.01.2024
254 КПК-АУАН-ПР-224/29.01.2024
253 КПК-АУАН-ПР-223/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-746-5 / 01.04.2024
252 КПК-АУАН-ПР-222/29.01.2024
251 КПК-АУАН-ПР-221/29.01.2024
250 КПК-АУАН-ПР-220/29.01.2024
249 КПК-АУАН-ПР-219/29.01.2024
248 КПК-АУАН-ПР-218/29.01.2024
247 КПК-АУАН-ПР-217/29.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-23 от 03.04.2024
247 КПК-АУАН-ПР-216/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1283-2 / 26.03.2024
246 КПК-АУАН-ПР-215/29.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-24 от 03.04.2024
245 КПК-АУАН-ПР-214/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1181-2 / 07.05.2024
244 КПК-АУАН-ПР-213/29.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-25 от 03.04.2024
243 КПК-АУАН-ПР-212/29.01.2024
242 КПК-АУАН-ПР-211/29.01.2024
241 КПК-АУАН-ПР-210/29.01.2024
240 КПК-АУАН-ПР-209/29.01.2024
239 КПК-АУАН-ПР-208/29.01.2024
238 КПК-АУАН-ПР-207/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1177-4 / 02.05.2024
237 КПК-АУАН-ПР-206/29.01.2024
236 КПК-АУАН-ПР-205/29.01.2024
235 КПК-АУАН-ПР-204/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1011-2 / 30.04.2024
234 КПК-АУАН-ПР-203/29.01.2024
233 КПК-АУАН-ПР-202/29.01.2024
232 КПК-АУАН-ПР-201/29.01.2024
231 КПК-АУАН-ПР-200/29.01.2024
230 КПК-АУАН-ПР-199/29.01.2024
229 КПК-АУАН-ПР-198/29.01.2024
228 КПК-АУАН-ПР-197/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-946-4 / 29.04.2024
227 КПК-АУАН-ПР-196/29.01.2024
226 КПК-АУАН-ПР-195/29.01.2024
225 КПК-АУАН-ПР-194/29.01.2024
224 КПК-АУАН-ПР-193/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-749-6 / 03.04.2024
223 КПК-АУАН-ПР-192/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-753-7 / 01.04.2024
222 КПК-АУАН-ПР-191/29.01.2024
221 КПК-АУАН-ПР-190/29.01.2024
220 КПК-АУАН-ПР-189/29.01.2024
219 КПК-АУАН-ПР-188/29.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1085-6 / 26.03.2024
218 КПК-АУАН-ПР-187/26.01.2024
217 КПК-АУАН-ПР-186/26.01.2024
216 КПК-АУАН-ПР-185/26.01.2024
215 КПК-АУАН-ПР-184/26.01.2024
214 КПК-АУАН-ПР-183/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1091-6 / 10.05.2024
213 КПК-АУАН-ПР-182/26.01.2024
212 КПК-АУАН-ПР-181/26.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-27 от 03.04.2024
211 КПК-АУАН-ПР-180/26.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.04.2024
210 КПК-АУАН-ПР-179/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1097-3 / 18.04.2024
209 КПК-АУАН-ПР-178/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1089-3 / 22.04.2024
208 КПК-АУАН-ПР-177/26.01.2024
207 КПК-АУАН-ПР-176/26.01.2024
206 КПК-АУАН-ПР-175/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1169-4 / 07.05.2024
205 КПК-АУАН-ПР-174/26.01.2024
204 КПК-АУАН-ПР-173/26.01.2024
203 КПК-АУАН-ПР-172/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1079-2 / 22.04.2024
202 КПК-АУАН-ПР-171/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1279-2 / 22.03.2024
201 КПК-АУАН-ПР-170/26.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
200 КПК-АУАН-ПР-169/26.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.04.2024
199 КПК-АУАН-ПР-168/26.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
198 КПК-АУАН-ПР-167/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-967-5 / 26.03.2024
197 КПК-АУАН-ПР-166/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-961-4 / 25.04.2024 г./Наказателно постановление № КПК-НП-53/25.04.2024
196 КПК-АУАН-ПР-165/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-951-6 / 26.03.2024
195 КПК-АУАН-ПР-164/26.01.2024
194 КПК-АУАН-ПР-163/26.01.2024
193 КПК-АУАН-ПР-162/26.01.2024
192 КПК-АУАН-ПР-161/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-974-5 / 24.04.2024
191 КПК-АУАН-ПР-160/26.01.2024
190 КПК-АУАН-ПР-159/26.01.2024
189 КПК-АУАН-ПР-158/26.01.2024
188 КПК-АУАН-ПР-157/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1077-3 / 25.04.2024
187 КПК-АУАН-ПР-156/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1131-4 / 08.04.2024
186 КПК-АУАН-ПР-155/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-958-5 / 24.04.2024
185 КПК-АУАН-ПР-154/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1088-3 / 25.04.2024
184 КПК-АУАН-ПР-153/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1130-5 / 09.04.2024
183 КПК-АУАН-ПР-152/26.01.2024
182 КПК-АУАН-ПР-151/26.01.2024
181 КПК-АУАН-ПР-150/26.01.2024
180 КПК-АУАН-ПР-149/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-847-3 / 10.05.2024
179 КПК-АУАН-ПР-148/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-848-3 / 02.05.2024
178 КПК-АУАН-ПР-147/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-932-4 / 24.04.2024
177 КПК-АУАН-ПР-146/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-756-2 / 07.05.2024
176 КПК-АУАН-ПР-145/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-947-2 / 24.04.2024
175 КПК-АУАН-ПР-144/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1082-2 / 12.04.2024
174 КПК-АУАН-ПР-143/26.01.2024
173 КПК-АУАН-ПР-142/26.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-58/07.05.2024
172 КПК-АУАН-ПР-141/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-962-4 / 29.04.2024
171 КПК-АУАН-ПР-140/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-742-3 / 01.04.2024
170 КПК-АУАН-ПР-139/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-948-3 / 12.04.2024
169 КПК-АУАН-ПР-138/26.01.2024
168 КПК-АУАН-ПР-137/26.01.2024
167 КПК-АУАН-ПР-136/26.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1128-3 / 10.04.2024
166 КПК-АУАН-ПР-135/26.01.2024
165 КПК-АУАН-ПР-134/25.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.04.2024
164 КПК-АУАН-ПР-133/25.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.04.2024
163 КПК-АУАН-ПР-132/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-822-4 / 29.04.2024
162 КПК-АУАН-ПР-131/25.01.2024
161 КПК-АУАН-ПР-130/25.01.2024
160 КПК-АУАН-ПР-129/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-936-5 / 18.04.2024
159 КПК-АУАН-ПР-128/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-559-6 / 01.04.2024
158 КПК-АУАН-ПР-127/25.01.2024
157 КПК-АУАН-ПР-126/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-550-4 / 01.04.2024
156 КПК-АУАН-ПР-125/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-556-5 / 01.04.2024
155 КПК-АУАН-ПР-124/25.01.2024
154 КПК-АУАН-ПР-123/25.01.2024
153 КПК-АУАН-ПР-122/25.01.2024
152 КПК-АУАН-ПР-121/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7241 / 10.05.2024
151 КПК-АУАН-ПР-120/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-793-2 / 26.03.2024
150 КПК-АУАН-ПР-119/25.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-26 от 03.04.2024
149 КПК-АУАН-ПР-118/25.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-76 от 10.05.2024
148 КПК-АУАН-ПР-117/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-944-3 / 12.04.2024
147 КПК-АУАН-ПР-116/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-772-3 / 02.05.2024
146 КПК-АУАН-ПР-115/25.01.2024
145 КПК-АУАН-ПР-114/25.01.2024
144 КПК-АУАН-ПР-113/25.01.2024
143 КПК-АУАН-ПР-112/25.01.2024
142 КПК-АУАН-ПР-111/25.01.2024
141 КПК-АУАН-ПР-110/25.01.2024
140 КПК-АУАН-ПР-109/25.01.2024
139 КПК-АУАН-ПР-108/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7240 / 10.05.2024
138 КПК-АУАН-ПР-107/25.01.2024
137 КПК-АУАН-ПР-106/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1055-4 / 30.04.2024
136 КПК-АУАН-ПР-105/25.01.2024
135 КПК-АУАН-ПР-104/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-669-3 / 10.05.2024
134 КПК-АУАН-ПР-103/25.01.2024
133 КПК-АУАН-ПР-102/25.01.2024
132 КПК-АУАН-ПР-101/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7245 / 10.05.2024
131 КПК-АУАН-ПР-100/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7248 / 10.05.2024
130 КПК-АУАН-ПР-99/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7246 / 10.05.2024
129 КПК-АУАН-ПР-98/25.01.2024
128 КПК-АУАН-ПР-97/25.01.2024
127 КПК-АУАН-ПР-96/25.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.04.2024
126 КПК-АУАН-ПР-95/25.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-560-2 / 01.04.2024
125 КПК-АУАН-ПР-94/25.01.2024
124 КПК-АУАН-ПР-93/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-624-5 / 02.05.2024
122 КПК-АУАН-ПР-92/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-627-6 / 07.05.2024
121 КПК-АУАН-ПР-91/24.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-77/13.05.2024
120 КПК-АУАН-ПР-90/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-625-5 / 07.05.2024
119 КПК-АУАН-ПР-89/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-630-6 / 07.05.2024
118 КПК-АУАН-ПР-88/24.01.2024
117 КПК-АУАН-ПР-87/24.01.2024
116 КПК-АУАН-ПР-86/24.01.2024
115 КПК-АУАН-ПР-85/24.01.2024
114 КПК-АУАН-ПР-84/24.01.2024
113 КПК-АУАН-ПР-83/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-554-2 / 01.04.2024
112 КПК-АУАН-ПР-82/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-639-5 / 10.05.2024
111 КПК-АУАН-ПР-81/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-713-6 / 03.04.2024
110 КПК-АУАН-ПР-80/24.01.2024
109 КПК-АУАН-ПР-79/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-711-5 / 25.03.2024
108 КПК-АУАН-ПР-78/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-710-5 / 26.03.2024
107 КПК-АУАН-ПР-77/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-716-5 / 26.03.2024
106 КПК-АУАН-ПР-76/24.01.2024
105 КПК-АУАН-ПР-75/24.01.2024
104 КПК-АУАН-ПР-74/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-7239 / 10.05.2024
103 КПК-АУАН-ПР-73/24.01.2024
102 КПК-АУАН-ПР-72/24.01.2024
101 КПК-АУАН-ПР-71/24.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.05.2024
100 КПК-АУАН-ПР-70/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-911-4 / 12.04.2024
99 КПК-АУАН-ПР-69/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-928-4 / 18.04.2024
98 КПК-АУАН-ПР-68/24.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-629-2 / 07.05.2024
97 КПК-АУАН-ПР-67/23.01.2024
96 КПК-АУАН-ПР-66/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-495-5 / 02.05.2024
95 КПК-АУАН-ПР-65/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-511-5 / 29.04.2024
94 КПК-АУАН-ПР-64/23.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-55/25.04.2024
93 КПК-АУАН-ПР-63/23.01.2024
92 КПК-АУАН-ПР-62/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-517-4 / 29.04.2024
91 КПК-АУАН-ПР-61/23.01.2024
90 КПК-АУАН-ПР-60/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-912-3 / 12.04.2024
89 КПК-АУАН-ПР-59/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-485-5 / 01.04.2024
88 КПК-АУАН-ПР-58/23.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-65/08.05.2024
87 КПК-АУАН-ПР-57/23.01.2024
86 КПК-АУАН-ПР-56/23.01.2024
85 КПК-АУАН-ПР-55/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-479-3 / 01.04.2024
84 КПК-АУАН-ПР-54/23.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-70/10.05.2024
83 КПК-АУАН-ПР-53/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-496-6 / 10.04.2024
82 КПК-АУАН-ПР-52/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-494-4 / 25.04.2024
81 КПК-АУАН-ПР-51/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-505-5 / 01.04.2024
80 КПК-АУАН-ПР-50/23.01.2024
79 КПК-АУАН-ПР-49/23.01.2024
78 КПК-АУАН-ПР-48/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-497-5 / 01.04.2024
77 КПК-АУАН-ПР-47/23.01.2024
76 КПК-АУАН-ПР-46/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-499-5 / 01.04.2024
75 КПК-АУАН-ПР-45/23.01.2024
74 КПК-АУАН-ПР-44/23.01.2024
73 КПК-АУАН-ПР-43/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1076-3 / 01.04.2024
72 КПК-АУАН-ПР-42/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1001-2 / 30.04.2024
71 КПК-АУАН-ПР-41/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-491-5 / 22.04.2024
70 КПК-АУАН-ПР-40/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-489-5 / 07.05.2024
69 КПК-АУАН-ПР-39/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1072-5 / 01.04.2024
68 КПК-АУАН-ПР-38/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-488-5 / 07.05.2024
67 КПК-АУАН-ПР-37/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-488-5 / 07.05.2024
66 КПК-АУАН-ПР-36/23.01.2024
65 КПК-АУАН-ПР-35/23.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-913-4 / 12.04.2024
64 КПК-АУАН-ПР-34/22.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-717-3 / 01.04.2024
63 КПК-АУАН-ПР-33/22.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-385-3 / 03.04.2024
62 КПК-АУАН-ПР-32/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-391-5 / 01.04.2024
61 КПК-АУАН-ПР-31/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-413-5 / 01.04.2024
60 КПК-АУАН-ПР-30/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-391-2 / 01.04.2024
59 КПК-АУАН-ПР-29/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-421-5 / 29.04.2024
58 КПК-АУАН-ПР-28/19.01.2024
57 КПК-АУАН-ПР-27/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-400-4 / 01.04.2024
56 КПК-АУАН-ПР-26/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-393-5 / 25.03.2024
55 КПК-АУАН-ПР-25/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-399-5 / 08.04.2024
54 КПК-АУАН-ПР-24/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-403-6 / 01.04.2024
53 КПК-АУАН-ПР-23/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-395-3 / 25.03.2024
52 КПК-АУАН-ПР-22/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-419-5 / 10.05.2024
51 КПК-АУАН-ПР-21/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-526-5 / 25.04.2024
50 КПК-АУАН-ПР-20/19.01.2024
49 КПК-АУАН-ПР-19/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-417-5 / 25.04.2024
48 КПК-АУАН-ПР-18/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-411-5 / 29.04.2024
47 КПК-АУАН-ПР-17/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-416-4 / 30.04.2024
46 КПК-АУАН-ПР-16/19.01.2024 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.04.2024
45 КПК-АУАН-ПР-15/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-415-5 / 30.04.2024
44 КПК-АУАН-ПР-14/19.01.2024
43 КПК-АУАН-ПР-13/19.01.2024 Наказателно постановление № КПК-НП-51 от 23.04.2024
42 КПК-АУАН-ПР-12/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-388-6 / 01.04.2024
41 КПК-АУАН-ПР-11/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-387-6 / 03.04.2024
40 КПК-АУАН-ПР-10/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-386-5 / 03.04.2024
39 КПК-АУАН-ПР-9/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-412-7 / 26.03.2024
38 КПК-АУАН-ПР-8/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-392-4 / 01.04.2024
37 КПК-АУАН-ПР-7/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-389-3 / 26.03.2024
36 КПК-АУАН-ПР-6/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-409-4 / 26.03.2024
35 КПК-АУАН-ПР-5/19.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-427-3 / 03.04.2024
34 КПК-АУАН-ПР-4/18.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-398-4 / 01.04.2024
33 КПК-АУАН-ПР-3/17.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-382-6 / 01.04.2024
32 КПК-АУАН-ПР-2/16.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-198-6 / 07.05.2024
31 КПК-АУАН-ПР-1/04.01.2024 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6902-4 / 18.04.2024
30 КПК-АУАН-ПР-30 / 22.12.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-6901 / 18.04.2024
29 КПК-АУАН-ПР-29 / 22.12.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1587 / 26.01.2024
28 КПК-АУАН-ПР-28 / 21.12.2023
27 КПК-АУАН-ПР-27 / 20.12.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-56-5 / 24.04.2024
26 КПК-АУАН-ПР-26 / 15.12.2023
25 КПК-АУАН-ПР-25 / 08.12.2023
24 КПК-АУАН-ПР-24 / 29.11.2023
23 КПК-АУАН-ПР-23 / 17.11.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-40-1 / 31.01.2024  
22 КПК-АУАН-ПР-22 / 15.11.2023    
21 КПК-АУАН-ПР-21 / 13.11.2023    
20 КПК-АУАН-ПР-20 / 07.11.2023    
19 КПК-АУАН-ПР-19 / 02.11.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-25-1 / 31.01.2024  
18 КПК-АУАН-ПР-18 / 31.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-34-1 / 31.01.2024
17 КПК-АУАН-ПР-17 / 27.10.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.12.2023 05.01.2024
16 КПК-АУАН-ПР-16 / 26.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-431-1 / 30.01.2024
15 КПК-АУАН-ПР-15 / 26.10.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 31.01.2024 20.02.2024
14 КПК-АУАН-ПР-14 / 26.10.2023
13 КПК-АУАН-ПР-13 / 26.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-36-1 / 16.01.2024
12 КПК-АУАН-ПР-12 / 25.10.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.03.2024
11 КПК-АУАН-ПР-11 / 25.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-1801 / 31.01.2024 27.02.2024
10 КПК-АУАН-ПР-10 / 24.10.2023
9 КПК-АУАН-ПР-9 / 24.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-32-1 / 31.01.2024
8 КПК-АУАН-ПР-8 / 23.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-190 / 07.12.2023
7 КПК-АУАН-ПР-7 / 20.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-28-1 / 16.01.2024
6 КПК-АУАН-ПР-6 / 20.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-38-1 / 31.01.2024
5 КПК-АУАН-ПР-5 / 19.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-543-1 / 26.01.2024 22.02.2024
4 КПК-АУАН-ПР-4 / 17.10.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-12 от 26.01.2024
3 КПК-АУАН-ПР-3 / 16.10.2023
2 КПК-АУАН-ПР-2 / 16.10.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-432-1 / 31.01.2024
1 КПК-АУАН-ПР-1 / 11.10.2023