НФМ - Обяви

Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, Изпълнител на финансово и счетоводно обслужване на проекта.
Приключила!
Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Подготовка на техническа спецификация и методика за оценка по ОП за закупуване и инсталиране на офис техника, компютърен хардуер и мобилни телефони
Приключила!
Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Подготовка на техническа спецификация и методика за оценка по обществена поръчка с предмет закупуване на видео-конферентна система, рутери и UPS
Приключила!
Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Подготовка на техническо задание за чуждоезиково обучение
Приключила!
Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Подготовка на техническо задание за осигуряване на организацията, логистиката и провеждането на мероприятия
Приключила!
Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Мониторинг и оценка на Плана за публичност
Приключила!
Норвежки Финансов Механизъм 2009_ 2014 - Наем на зала
Приключила!
Норвежки Финансов Механизъм 2009_ 2014 - Организатор работни срещи
Приключила!
Приложение 1 към организатор работни срещи
Приключила!
Норвежки финансов механизъм2009_2014 - Рекламни елементи
Приключила!