Инспекторат Нормативни и други документи Контакти Инспекторат Сигнали за корупция срещу служител/и в администрацията на КПКОНПИ

Закон за администрацията
13.03.2020
Закон за държавния служител
14.05.2020
Административнопроцесуален кодекс
19.02.2021
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на КПКОНПИ
29.01.2021
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
08.05.2020
Информация от отчета за дейността на Инспектората на КПКОНПИ за 2021 г.
21.01.2022
Вътрешни правила по прилагането на ЗПКОНПИ за администрацията на КПКОНПИ
29.01.2021
Информация от отчета за дейността на Инспектората на КПКОНПИ за 2020 г.
02.02.2021
Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПКОНПИ през 2019 г.
24.02.2020
Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПКОНПИ през 2018 г.
21.02.2019