Инспекторат Нормативни и други документи Контакти Инспекторат Сигнали за корупция срещу служител/и в администрацията на КПКОНПИ

Адрес:
София - 1000, пл. "Света Неделя" №6

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения от служители в администрацията на КПКОНПИ, могат да се подават на e-mail: anticorruption@caciaf.bg