Новини
НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

С Указ на президента на Република България № 245 от 16 септември 2021 г. /обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 г./ Четиридесет и шестото Народно събрание е разпуснато. С оглед на това за народните представители от състава на 46-тото Народно събрание възниква задължение за подаване на финална декларация.

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН.ЛВ.

На свое редовно заседание, проведено днес, 15.09.2021 г., КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата в окръжни съдилища в страната на стойност 2 219 571,69 лв. В цената са включени и 7 недвижими имота, както и 6 моторни превозни средства.

АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА В СОФИЯ И ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОТВЪРДИХА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМЕЩУСТВО ЗА НАД ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА

Софийски апелативен съд и Апелативен съд – Велико Търново потвърдиха решения на първоинстанционни съдилища, с които са уважени искове на КПКОНПИ и на отнемане в полза на държавата подлежи имущество на стойност 610 882, 30 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ СОТИР ЦАЦАРОВ СЕ СРЕЩНА С ГРЪЦКИЯ СИ КОЛЕГА

На 26 август 2021 г. председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров се срещна с ръководителя на Националния орган за прозрачност (NTA) в Република Гърция Анджелос Бинис и с проф. Спиридон Флоганитис, първи директор в Центъра за европейско публично право в Атина.

КПКОНПИ ЩЕ ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕТО НА АССГ ПО ОТНОШЕНИЕ НА АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ

По повод решение на Административен съд – София град, с което се отменя решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:

На вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности

От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, вгр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.

Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г.

След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.

Допълнителна информация за начините за подаване на декларациите, може да намерите тук.

За въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси:
- По електронна поща - publicregistry@caciaf.bg 
- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции - описани в Контакти - Дирекция "Публичен регистър"

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни