Новини
КПКОНПИ СПЕЧЕЛИ ВТОРО ДЕЛО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ БИВШИЯ КМЕТ НА “КРАСНО СЕЛО“

Решението на КПКОНПИ за конфликт на интереси срещу бившия кмет на столичния район “Красно село“ Р. Станиславова беше окончателно потвърдено от ВАС. Станиславова е санкционирана за това, че през 2020 година е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила си е индивидуална часова ставка и е наредила сама на себе си да положи извънреден труд.

КПКОНПИ спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Панайот Рейзи

Решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи, заедно с наложената санкция от 160 000 лв. е окончателно потвърдено от ВАС. “Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно“, постановяват в мотивите си върховните магистрати, потвърждавайки решението на Административен съд Бургас и решението на КПКОНПИ.

ВАС ПОТВЪРДИ: КМЕТЪТ НА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК СА ДЕЙСТВАЛИ В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Кметът на община Никола Козлево Ешреф Реджеб е бил в конфликт на интереси, когато е подписал платежните нареждания за субсидиране на местния футболен клуб и на фирма на синовете си. Това става ясно от решение на ВАС, което потвърждава констатацията на КПКОНПИ.

ВАС ПОТВЪРДИ ТРИ РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

С три решения на ВАС са окончателно потвърдени решения за установяване на конфликт на интереси, постановени от КПКОНПИ. Потвърдени са и наложените от Комисията санкции.

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОТВЪРДЕНИ ОТ СЪДА

Постановени от КПКОНПИ решения, с които са установени конфликти на интереси за висши публични длъжности, бяха потвърдени от Върховния административен съд (ВАС).

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Указанията са достъпни на интернет - страницата на Комисията, на следния адрес:

https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

 

 

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

0882 699 138

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 491

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"