Новини
КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 7 МЛН. ЛВ.

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната на стойност 7 384 493, 82 лв. В тях е включена и стойността на 22 недвижими имота, както и на моторни превозни средства.

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА ПОТВЪРДИХА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Административен съд – Велико Търново и Административен съд – Ямбол потвърдиха решения на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси за кмета на Община Стражица и за кмета на Община Болярово (мандат 2015 г. – 2019 г.). Решенията на съдилищата не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

На вниманието на членовете на ЦИК

КПКОНПИ прие решение /протокол № 998 от 19.05.2021 г./ Относно задълженията на членовете на ЦИК за деклариране на имущество и интереси, както следва:

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

На редовно заседание, проведено на 9 юни 2021 г., КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Росина Станиславова – кмет на столичния район „Красно село“ (мандат 2019 – 2023 г.) Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв.

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 7 МЛН. ЛВ.

КПКОНПИ внася искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност 6 955 624,11 лв. В цената са включени и 50 моторни превозни средства, както и 10 недвижими имота.

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни