Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

След публикацията в сайта bird.bg „Досиетата Пандора: Делян Пеевски не е декларирал три офшорки“ Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предприела следните действия:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод множество запитвания от медии относно производство за конфликт на интереси срещу ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя пълния текст на решението на Комисията от 05.02.2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод прессъобщение на Съвета за електронни медии от днес, 29.09.2021 г., Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ПО ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На редовно заседание, проведено на 29 септември 2021 г., КПКОНПИ прие решения за изпращане на сигнал по компетентност на президента на Република България, както и решения за установен конфликт на интереси за кмета на Община Златарица и общински съветник от Благоевград.

НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

С Указ на президента на Република България № 245 от 16 септември 2021 г. /обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 г./ Четиридесет и шестото Народно събрание е разпуснато. С оглед на това за народните представители от състава на 46-тото Народно събрание възниква задължение за подаване на финална декларация.

На вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности

От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, вгр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.

Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г.

След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.

Допълнителна информация за начините за подаване на декларациите, може да намерите тук.

За въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси:
- По електронна поща - publicregistry@caciaf.bg 
- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции - описани в Контакти - Дирекция "Публичен регистър"

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"