КПКОНПИ СПЕЧЕЛИ ВТОРО ДЕЛО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ БИВШИЯ КМЕТ НА “КРАСНО СЕЛО“

КПКОНПИ СПЕЧЕЛИ ВТОРО ДЕЛО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ БИВШИЯ КМЕТ НА “КРАСНО СЕЛО“

Решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за конфликт на интереси срещу бившия кмет на столичния район “Красно село“ Р. Станиславова беше окончателно потвърдено от Върховният административен съд (ВАС). Станиславова е санкционирана за това, че през 2020 година е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила си е индивидуална часова ставка и е наредила сама на себе си да положи извънреден труд.

Първоинстанционният съд приема, че правилно за всяко от трите отделни нарушения е наложена глоба от по 5 000 лв., тъй като това е минималният предвиден в закона размер, правилно е постановено отнемане в полза на Столична община на нетното дневно възнаграждение в размер на 487.95 лв. за дните 07.05.2020 г., 22.05.2020 г. и 05.01.2021 г., както и отнемане в полза на държавата на сумата от 9 981.46 лв., представляваща получената материална облага за периода м. май 2020 г. до м. март 2021 г.“, се казва в решението на ВАС.

Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство“, подчертават още висшите магистрати.

Това е второто потвърдено от ВАС решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на Станиславова. Според първото, което доведе до отстраняването й от длъжност през март от Общинската избирателна комисия, тя е била в конфликт на интереси и при сключването на трудов договор с дъщеря си в ролята си на ръководител на проект с европейски средства.