Отчет на бюджета на КПКОНПИ Архив

Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ
януари 2021 – декември 2021
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ
януари 2020 – декември 2020
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ
януари 2019 – декември 2019
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ/КПУКИ
януари 2018 – декември 2018