Отчет на бюджета на КПКОНПИ Архив

Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - януари 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - февруари 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - март 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - към 31.03.2022 г.(първо тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (31.03.2022 г.)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - април 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - май 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - юни 2022 г.