Отчет на бюджета на КПКОНПИ Архив

Отчет за изпълнението на програмния бюджет за полугодието на 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - януари 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - февруари 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - март 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - към 31.03.2022 г.(първо тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (31.03.2022 г.)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - април 2022 г
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - май 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - юни 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - към 30.06.2022 г. (второ тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (30.06.2022 г.)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (30.09.2022 г.)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ- юли 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ- август 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ- септември 2022 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ- октомври 2022
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - към 30.09.2022 г. (трето тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (31.12.2022 г.)