Отчет на бюджета на КПКОНПИ Архив
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - януари 2023 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - февруари 2023 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди срдества на КПКОНПИ - март 2023 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ към 31.03.2023 г. (първо тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (31.03.2023 г.)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - април 2023 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на счетките за чужди средства на КПКОНПИ-май 2023 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на счетките за чужди средства на КПКОНПИ-юни 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите(30.06.2023 г.)