Отчет на бюджета на КПКОНПИ Архив

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация (30.09.2021)
Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2021 (трето тримесечие)
Данни за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства – септември 2021
Данни за касово изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - август 2021 г.
Данни за касово изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ - юли 2021 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.06.2021 (второ тримесечие)
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (30.06.2021)
Данни за касово изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – юни 2021 г.
Данни за касово изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – май 2021 г.
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – април 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите (31.03.2021)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – към 31.03.2021(първо тримесечие)
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – март 2021
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – февруари 2021
Данни за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на КПКОНПИ – януари 2021