ЗОП-2016-002; Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника

Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника

Информация за изпълнен договор
21.02.2017
Анекс
14.11.2016
Решение за класиране
24.08.2016
Доклад
24.08.2016
Протокол №2
24.08.2016
Съобщение
12.08.2016
Протокол №1
04.08.2016
Решение 2
11.07.2016
Обявление
08.07.2016
Решение
08.07.2016
Документация
08.07.2016
Възложена поръчка
18.10.2016
Договор
17.10.2016