Новини

КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ЗА 2021 Г.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КПКОНПИ
КПКОНПИ не съгласува изменения и допълнения в Закона за съдебната власт
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КПКОНПИ не съгласува изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове