Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КПКОНПИ ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО ПРОКУРАТУРАТА
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КПКОПНИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ