СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 800 ХИЛЯДИ ЛЕВА

СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 800 ХИЛЯДИ ЛЕВА

Искове на КПКОНПИ са уважени от съдилища в страната и в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество на обща стойност от 849 154, 49 лв.

С решение на Апелативен съд – Велико Търново, което изцяло потвърждава решението на Окръжен съд – Плевен, в полза на държавата се отнема сумата от 451 046 лв. от Цветелин Цветанов. Проверката на КПКОНПИ срещу него е започнала след привличането му като обвиняем от прокуратурата в качеството му на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за подкуп и за участие в организираната престъпна група. Съдебният акт е сред възобновените дела след Решението на Съда на Европейския съюз (С-319/2019) по преюдициално запитване.

Решението на Апелативен съд – Велико Търново не е окончателно.

С влязло в сила решение на Разградския окръжен съд по иск на КПКОНПИ се отнема имущество на обща стойност 229 244,89 лв. от Данаил Илиев и свързано с него лице. Проверката на Комисията срещу него е започнала след привличането му като обвиняем от прокуратурата за участие във въоръжена организирана престъпна група и сводничество. Назначените от съда експертизи са показали значително несъответствие в доходите му. Имуществото, което е отнето в полза на държавата, включва двуетажна къща с двор на територията на Община Кубрат, два автомобила, парични суми, както и 46 бр. бижута от 14-каратово злато, както и паричната равностойност на продадени автомобили и суми, получени без законно основание чрез международни системи за разплащане.

С решение на Апелативен съд – Варна частично е уважен иск на КПКОНПИ и е потвърдено решение на Окръжен съд – Разград за отнемане в полза на държавата на имущество от Биляна Рашид и свързано с нея лице. Уваженият размер на исковата молба е 168 863, 60 лв., като в сумата е включена стойността на поземлен имот в гр. Исперих с жилищна и селскостопанска сгради, парични суми от отчуждени недвижими имоти и продажба на леки автомобили, както и паричната равностойност на дружествени дялове. Проверката на Комисията срещу Биляна Рашид е започнала след привличането й като обвиняема за данъчни престъпления.

Решението на съда не е окончателно.