ЗОП-2016-001; Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника

за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г.

Решение за прекратяване
30.05.2016
Решение за удължаване
14.05.2016
Обявление
14.04.2016
Решение
14.04.2016
Техническа спецификация
14.04.2016
Документация
14.04.2016