ОФЕРТИ-2017-001; Основен ремонт на административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ, с адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики“ № 140

Основен ремонт на административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ

Договор
26.04.2017
Протокол
20.03.2017
Отговор
22.02.2017
Запитване
21.02.2017
Обява
10.02.2017
Документация
10.02.2017