Покана за събиране на оферти за разработване и техническа поддръжка на специализирана уебстраница (подстраница) към официалната интернет страница на КПКОНПИ

Изработване, дизайн и техническа поддръжка на специализирана уебстраница (подстраница) на български и английски език към официалната интернет страница на КПКОНПИ

Покана
23.07.2021
Приложение 1 Проект на договор
23.07.2021
Приложение 2 Техническа спецификация
23.07.2021
Приложение 3 Образец на оферта за участие
23.07.2021