Тълкувателни решения

Тълкувателно решение №1 / 14.09.2009 г. по т.д. №1 от 2008 г. на ОСГТК
Тълкувателно решение №7/2013 от 30.06.2014 г. по т.д. №7 от 2013 г. на ОСГК
Тълкувателно решение №4/2016 от 07.12.2018 г. по т.д. №4 от 2016 г. на ОСГК
Тълкувателно решение №1/2018 от 04.06.2020 г. по т.д. №1 от 2018 г. на ОСГК