ТО Велико Търново
Велико Търново 5000, пл. 'Център' №2, ет.2
  • Тел: 062/ 690 179
  • Еmail: vtarnovo@ciaf.bg
  • Виж на картата: Карта

ТО Ловеч
Ловеч 5500, ул. Търговска №24, дом "Преслав"
  • Тел: 068/ 670 297
  • Еmail: lovech@ciaf.bg
  • Виж на картата: Карта

ТО Русе
Русе 7000, ул. Пирот № 24, ет. 2, пощенска кутия № 82
  • Тел: 082/ 280 228
  • Еmail: ruse@ciaf.bg
  • Виж на картата: Карта