Процедура по мобилност за длъжността старши юрисконсулт в дирекция КИ

Срок на подаване на документи: от 09.10.2020 г. до 19.10.2020 г, вкл.

Приключил.