Началник на сектор „Управление на собствеността“, дирекция ФСДУС

Срок на подаване на документи: от 14.10.2020 г. до 23.10.2020 г, вкл.

Приключил.