Главен експерт в отдел „Обезпечено имущество“ към дирекция „Управление на обезпеченото имущество“

Срок на подаване на документи: от 19.10.2020 г. до 29.10.2020 г, вкл.

Приключил.