Новини

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРОЕКТА НА МС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
КПКОНПИ ОБРАЗУВА ДВЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ
КПКОНПИ ОТПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
КПКОНПИ ПРИЕ ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНИ, ПРЕМИНАЛИ СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗПКОНПИ