Новини

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД УВАЖИ ИЗЦЯЛО ИСК НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ВАС ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ШАБЛА
На вниманието на народните представители от 45-тото Народно събрание
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКАНЕ В СЪДА ЗА ВДИГАНЕ НА ВЪЗБРАНИ ВЪРХУ ЖИЛИЩНИТЕ СТРАДИ В „НОВЕ ХОУМС“