Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА ПОТВЪРДИХА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“
КПКОНПИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИТВА