Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ