ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ТВЪРДЕНИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА СИГНАЛИ СРЕЩУ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ТВЪРДЕНИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА СИГНАЛИ СРЕЩУ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На 31.01.2022 г., след сезиране от изявления в медиите на министъра на правосъдието Надежда Йорданова, КПКОНПИ започна проверка за наличието в Министерство на правосъдието на сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев. Изискани са заверени копия от подадените сигнали и друга относима информация от министър Йорданова.

  До настоящия момент изисканите материали не са изпратени от Министерство на правосъдието, в дирекция „Противодействие на корупцията“, съобразно правомощията ѝ по глава Девета и чл.6, ал. 1, т. 7 от ЗПКОНПИ. Поради това до министър Йорданова е изпратена покана за явяване в дирекцията утре, 08.02.2022 г., за изясняване на фактите по направените от нея изявления в медиите.