ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод публикация в сайта Offnews.bg под заглавие „Министър Денков сезира КПКОНПИ срещу ректора на ТУ-София, сам си разписал бонуси“ и запитвания от медии, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:

На 27.01.2022 г. е получено писмо от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков относно установени данни за наличие на конфликт на интереси при определяне на допълнителното трудово възнаграждение на ректора на Техническия университет – София. Писмото е придружено с констатации от окончателен одитен доклад, извършен от Звеното за вътрешен одит в МОН.

С решение на КПКОНПИ от 09.02.2022 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу проф. Иван Кралов, ректор на Технически университет – София, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност. Комисията ще се произнесе с мотивирано писмено решение в законоустановения срок.