КПКОНПИ ЗАПОЧВА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ

КПКОНПИ ЗАПОЧВА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ

На 9 ноември 2021 г. се проведе среща на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров и члена на Комисията Пламен Йоцов с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – Хулио Бачо Терачино, и.д. началник на отдел „Почтеност в публичния сектор“, Джулио Неси, политически анализатор в същия отдел и Виктория Миновска. В срещата чрез видео-конферентна връзка взе участие и Чиресика Лавиния Фейър, ръководител на проекти в Европейската комисия, ГД „Подкрепа на структурните реформи“.

Поводът беше началото на проект „Реформиране на проверките за почтеност на служителите на КПКОНПИ“, който ще е с продължителност 18 месеца. Предвидено е извършване на независима оценка на системата за проверка на почтеността на служителите, прилагана в Комисията, и разработване на нови правила, съобразно добрите практики от ЕС. Новите процедури ще бъдат синхронизирани с Етичния кодекс на КПКОНПИ и при необходимост ще бъдат изготвени изменения и допълнения в него. Като по-далечна цел е заложено новите системи да бъдат използвани за изграждане на цялостна система за проверки на почтеност, съобразно законовите правомощия на Комисията.

Надграждането на предприетите на национално ниво действия в сферата на борбата с корупцията ще утвърди ефективното сътрудничество между институциите, стана ясно по време на срещата. За постигане на устойчиви резултати важен елемент е осигуряването на гаранции за почтеност и интегритет на назначените служители в КПКОНПИ. Ще бъдат отстранени несъвършенствата в досега прилаганите процедури и ще бъдат сведени до минимум формалните критерии за степента на лоялност на служителите към Конституцията и законите, както и за податливостта им на корупция и към поведение, представляващо корупционен риск.

Проектът е класиран като приоритетен  и е в изпълнение на „Правна рамка за борба с корупцията“ от одобрения от Министерския съвет с Решение № 806/06.11.2020 г. План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със седалище в Париж е форум на правителствени служители за обсъждане и анализ на политическите въздействия и планове за подобряване на социално-икономическото благосъстояние на гражданите по света. Работата се ръководи от секретариат, съставен от икономически и политически анализатори, с образование, което обхваща всички аспекти на икономиката.