КПКОНПИ ЗАПОЧНА ПРОВЕРКА ЗА СКЛЮЧЕН НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КПКОНПИ ЗАПОЧНА ПРОВЕРКА ЗА СКЛЮЧЕН НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 31.01.2022 г. КПКОНПИ – дирекция „Противодействие на корупцията“, започна проверка по твърденията на общинския съветник в Столичния общински съвет Борис Бонев за сключен неизгоден договор.

Според Бонев, в Столична община е проведена обществена поръчка за изграждане и поддържане на улично осветление, като цените са завишени, а спечелилите две дружества са предложили различни цени на техните артикули. Той твърди и че стойността на продуктите, предложена от едното дружество, е в пъти по-висока от цените в търговската мрежа.

По повод информацията, изнесена в медиите и съобразно законовите си правомощия, КПКОНПИ извършва проверка за наличие на данни за корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.