КПКОНПИ спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Панайот Рейзи

КПКОНПИ спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Панайот Рейзи

Решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за установен конфликт на интереси на бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи, заедно с наложената санкция от 160 000 лв. е окончателно потвърдено от Върховният административен съд (ВАС). “Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно“, постановяват в мотивите си върховните магистрати, потвърждавайки решението на Административен съд Бургас и решението на КПКОНПИ.

Проверката на КПКОНПИ е установила, че Рейзи е бил в конфликт на интереси на 08.08.2018 г.; 14.08.2018 г.; 10.09.2018 г.; 28.12.2018 г.; 07.01.2019 г. и 07.02.2019 г., подписвайки платежни нареждания за финансирането с публичен ресурс на местния футболен клуб, на който той самият е член на Управителния съвет и Председател на сдружението. Този факт е потвърден и от двете съдебни инстанции като сумата, с която е ощетен общинският бюджет е в размер на 155 000 лв. магистратите са препотвърдили и наложената от КПКОНПИ глоба в размер на 5 000 лв.

“С процесното решение в оспорените му части КПКОНПИ, след като е установила конфликт на интереси, правилно е приложила административно наказателната разпоредба на чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ и е наложила на лицето "глоба" в минималния установен от закона размер на 5000 лева… Законосъобразна последица от установения конфликт на интереси е и постановеното на осн. чл. 81, ал. 2 от ЗПКОНПИ отнемане на сумата 155 000 лв., представляваща получената материална облага, в резултат на установения конфликт на интереси. Чрез разпоредбите на чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ законодателят цели да премахне неблагоприятните за обществото последици от установения конфликт на интереси. Логиката на установените с чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ правни последици е да не се допусне получаване в частен интерес на облага в резултат на действие, извършено при условията на конфликт на интереси.“, се казва още в мотивите на ВАС.