КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА „КРАСНО СЕЛО“

КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА „КРАСНО СЕЛО“

На свое редовно заседаниеКПКОНПИ прие решение да бъдат изпратени на прокуратурата всички материали, касаещи извършена проверка в столичната община „Красно село“, поради наличие на данни за извършени корупционни престъпления.

На 2 декември 2021 г. служителите на дирекция „Противодействие на корупцията“ извършиха проверка на място по сигнали на граждани и по медийни публикации. Изискани са документи, снети са обяснения от длъжностни лица, включително и такива, заемащи висши публични длъжности. След анализ на документите и получената информация, са установени данни за извършени закононарушения при изпълнението на строително-ремонтни дейности и доставка на материални активи, с възложител Столична община – район „Красно село“. Установени са и незаконосъобразни действия на общинската администрация, изразяващи се в умишлено забавяне на издаване на административни актове, злоупотреби при отдаване под наем на общинско имущество и разходване на публични средства, извършване на фиктивни назначения на служители по оперативни програми и проекти с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица.

Кметът на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси – за това, че е назначила себе си за ръководител на проект, както и за това, че е сключила трудов договор с дъщеря си, докато е била ръководител на проект, финансиран с европейски средства. Към настоящия момент Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и предстои произнасяне на съда.