Имущество, отнето в полза на държавата по дела, спечелени от КПКОНПИ, е представено през м. октомври на междуведомственния съвет за приемане на решения за управлението му

Имущество, отнето в полза на държавата по дела, спечелени от КПКОНПИ, е представено през м. октомври на междуведомственния съвет за приемане на решения за управлението му

Незаконно придобитото имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по искове, предявени от КПКОНПИ, се управлява от Междуведомствен съвет, състоящ се от заместник-министри на финансите, правосъдието, икономиката, труда и социалната политика и регионалното развитие и благоустройството. Комисията предоставя ежемесечно информация за отнетото имущество, а на свои заседания Съветът приема съответни решения за предоставянето му на бюджетни организации или на общини или за продажбата му от НАП.

За заседанието на Междуведомствения съвет през м. октомври 2021 г. КПКОНПИ е представила отнето имущество по 14 спечелени дела:

- Апартамент от 80 кв. м. в масивна жилищна сграда в гр. Плевен на стойност 53 700 лв., два леки автомобила и сумата от продажбата на трети автомобил, отнети в полза на държавата, след влязло в сила решение на Окръжен съд – Плевен срещу Марина Беркова. Тя е призната за виновна за пране на пари от трафик на хора в Германия, след сключено споразумение с прокуратурата;

- два автомобила (Мерцедес и Ауди) и общо 647.53 грама златни накити, отнети от родителите й Божидар и Райна Беркови, след заведено дело от Комисията и постановено решение на Окръжен съд - Плевен. Искът срещу тях е след обвинение от прокуратурата за пране на пари от трафик на хора;

- От Лъчезар Лефтеринов е отнета паричната равностойност на дружествени дялове от търговско дружество. Решенията в полза на КПКОНПИ са постановени от ОС – Плевен и Апелативен съд – Велико Търново;

- От Руслан Иванов и Жулиета Димитрова е отнета сума в размер на 1 264 178.83 лв., след влязло в сила решение на Окръжен съд – Благоевград. Сумата е формирана от продажба на златни бижута и други благородни метали и предмети, от пазарната стойност на отчужден недвижим имот, от пазарната стойност на продажбата на лек автомобил „БМВ“ и друго имущество;

- С влязло в сила решение на Окръжен съд – Ловеч е отнето имущество от Тихомир Тодоров и Миглена Тодорова. В полза на държавата са присъдени идеални части от поземлени имоти, лек автомобил „Нисан Микра“, пазарната стойност на автомобили „Тойота Авенсис“ и „Опел Корса“, пазарната стойност на урегулиран имот в Ловешка област и налични суми по банкови сметки.

- От Георги Георгиев е отнета сума от продажба на дружествени дялове с влезли в сила решения на Окръжен – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново;

- На отнемане в полза на държавата подлежи и имущество на Дияна Петрова, Мариян Петров и Калоян Петров: лек автомобил „Мини Купър“, паричната стойност на отчуждено имущество и налични суми по банкови сметки в общ размер на 374 238.19 лв.;

- Два леки автомобила (БМВ и Хюндай) са отнети в полза на държавата след влязла в сила съдебна спогодба по дело в Окръжен съд - Хасково срещу Петър и Веселина Хаджиеви;

- С влязло в сила съдебно решение на Окръжен съд – Хасково от Ангел Атанасов се отнема сумата от 621 013.18 лв. по банкови сметки, както и идеални части от недвижим имот. Делото срещу него е започнало след обвинение от прокуратурата за трафик на хора през границата с Република Турция;

- С решение на Окръжен съд – Разград и издаден изпълнителен лист се отнема имущество в полза на държавата от Гюнбахар Сали и Сали Сали. Отнети са пет леки автомобила, както и парични суми в общ размер на 168 658.57 лв.

- Апартамент от 82.73 кв.м. в София, както и левовата равностойност на дружествени дялове, са отнети от Диляна Дончева след съдебни решения по дела на КПКОНПИ, постановени от Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. Отнета в полза на държавата е и сумата от 249 557.44 лв. В нея са включени и средствата от престъпната дейност, за която е повдигнато и обвинение от прокуратурата - набиране на бременни жени с цел продажба на децата им в Гърция;

- Частично уважен от Апелативен съд – София е и иск на КПКОНПИ срещу Румен Попов. С изпълнителен лист се отнема сумата, представляваща паричната равностойност на придобити и отчуждени дружествени дялове;

- С решение на Софийски апелативен съд е отнето имущество от Иво и Емилия Карагеоргиеви: лек автомобил „Ауди“, дружествени дялове и суми по банкови сметки.

- Магазин, два офиса, кафене и дворно място с гараж в Дупница, паричната равностойност на отчуждено имущество, 74 440.07 лв. и пет леки автомобила се отнемат от Георги Йорданов и свързани с него лица и търговско дружество. Решението е на Софийски апелативен съд.