СЪДЕБНИ СЪСТАВИ УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ В РАЗМЕР НА НАД 3 МЛН. ЛВ.

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ В РАЗМЕР НА НАД 3 МЛН. ЛВ.

Окръжни съдилища уважиха искове на КПКОНПИ в общ размер на 3 333 069,74 лв.

С решение на Софийски градски съд е отнето имущество в размер на 1 640 245,10 лв. от Златомир Иванов, съпругата му и свързани с тях фирми. Проверката на Комисията е започнала след повдигнато обвинение срещу Иванов за участие в организирана престъпна група за наркотици. Съдът е приел напълно доказателствата на КПКОНПИ и експертните оценки, че за проверявания период е налице значително несъответствие между придобито имущество и приходи. Имуществото е придобивано пряко от него или съпругата му чрез контролирани дружества, дялове във фирми и вземания по банкови сметки. Съдът отхвърля възраженията на Иванов относно отнемането на част от сумите по банкови сметки. „Действително тези парични суми не могат да се отнемат, тъй като вече не са налични, но няма пречка и е законосъобразно да се присъди тяхната равностойност, при условие, че по делото е установен факта, че тези вноски са без установен легален произход и са свързани като генериране с престъпната дейности“, посочва съдебния състав в мотивите си. Въпреки извършените цесии на заеми между фирми, контролирани от Иванов и съпругата му, съдебно-икономическата експертиза категорично доказва несъответствието в доходите. Със съдебното решение се отнемат дружествени дялове, суми от банкови сметки и паричната равностойност на леки автомобили („Мерцедес“ и „Смарт МП“). Решението може да бъде обжалвано.

С влязло в сила решение на Окръжен съд – Пловдив се отнема сумата от 1 570 620,32 лв. от Спас Спасов и свързани с него лица, с което е уважен изцяло искът на КПКОНПИ. Проверката срещу него е започнала след уведомление от прокуратурата за привличането му в качеството му на обвиняем за неплащане на данъчни задължения (ДДС и корпоративен данък) в особено големи размери, както и за съставяне и използване на документи с невярно съдържание. В полза на държавата са отнети парични средства по банкови сметки. Издаден е изпълнителен лист.

С решение на Окръжен съд – Хасково от Мехмедали Демир и съпругата му се отнема имущество на обща стойност 103 154, 32 лв. В него е включена стойността на апартамент, гараж и магазин в гр. Хасково, сума от отчужден автомобил „БМВ Х5“ и парични суми по банкови влогове. Проверката на КПКОНПИ, с която е установено значително несъответствие в доходите, е започнала след привличането на Демир като обвиняем от прокуратурата за подкуп на длъжностно лице (полицай от „Охранителна полиция“). Не са признати аргументите на Демир, че през проверявания период е работил като бръснар във Великобритания и е получавал суми (бакшиши) в размер, който да оправдае несъответствието в доходите. Съдебното решение не е окончателно.

С Решение на Софийски апелативен съд е потвърдено Решение на Окръжен съд – Монтана, с което се отнема имущество в общ размер на 19 050 лв., представляващо сумите от продажбите на три леки автомобила – „Мерцедес“, „БМВ“ и „Фолксваген“, от Илия Димитров и свързани с него лица. Той е обвинен от прокуратурата за участие във въоръжена организирана престъпна група. Проверката на КПКОНПИ е установила значително несъответствие в доходите на Димитров и е внесла иск в съда за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата.