ПРОДЪЛЖАВА ИНИЦИАТИВАТА „АКАДЕМИЯ АНТИКОРУПЦИЯ“

ПРОДЪЛЖАВА ИНИЦИАТИВАТА „АКАДЕМИЯ АНТИКОРУПЦИЯ“

КПКОНПИ, Университетът за национално и световно стопанство, Омбудсманът на Република България и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 44-то Народно събрание подписаха днес, 23 юни 2020 г., Меморандум за сътрудничество. Страните се споразумяват за развитие на съвместната инициатива „Академия Антикорупция“, която ще включва дейности в няколко конкретни области:

- сътрудничество в организирането на събития и конференции, с цел популяризиране на работата им, както и утвърждаване на практики и опит в противодействието на корупцията;

-  провеждане на практически обучения по противодействие на корупцията;

- привличане на студентски интерес за бъдеща кариера в институциите - страни по Меморандума;

- осигуряване на студентски практики и съвместни стажове;

- сътрудничество в организирането на публични лекции пред студенти по актуални теми, свързани с борбата с корупцията;

- развитие на общи изследователски проекти.

         Меморандумът бе подписан в УНСС от ректора на университета проф. Димитър Димитров, председателят на парламентарната комисия Борис Ячев, омбудсманът Диана Ковачева и председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров.