Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ

  За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

номер и дата на АУАН номер и дата на наказателното постановление В сила от
114 ПР-00100 / 30.06.2021
113 ПР-00099 / 30.06.2021
112 ПР-00098 / 29.06.2021
111 ПР-00097 / 29.06.2021
110 ПР-00096 / 29.06.2021
109 ПР-00095 / 24.06.2021
108 ПР-00094 / 24.06.2021
107 ПР-00093 / 23.06.2021
106 ПР-00092 / 23.06.2021
105 ПР-00091 / 22.06.2021
104 ПР-00090 / 22.06.2021
103 ПР-00089 / 22.06.2021
102 ПР-00088 / 22.06.2021
101 ПР-00087 / 21.06.2021
100 ПР-00086 / 21.06.2021
99 ПР-00085 / 21.06.2021
98 ПР-00084 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13221 / 09.07.2021
97 ПР-00083 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12397 / 29.06.2021
96 ПР-00082 / 15.06.2021 Наказателно постановление № НП-00050 / 29.06.2021
95 ПР-00081 / 11.06.2021
94 ПР-00080 / 10.06.2021
93 ПР-00079 / 04.06.2021
92 ПР-00078 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13373 / 13.07.2021
91 ПР-00077 / 04.06.2021
90 ПР-00076 / 04.06.2021
89 ПР-00075 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13347 / 12.07.2021
88 ПР-00074 / 01.06.2021
87 ПР-00073 / 01.06.2021
86 ПР-00072 / 26.05.2021
85 ПР-00071 / 18.05.2021
84 ПР-00070 / 14.05.2021
83 ПР-00069 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13228 / 09.07.2021
82 ПР-00068 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13337 / 12.07.2021
81 ПР-00067 / 10.05.2021
80 ПР-00066 / 28.04.2021
79 ПР-00065 / 28.04.2021
78 ПР-00064 / 26.04.2021
77 ПР-00063 / 23.04.2021
76 ПР-00062 / 23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00052 / 13.07.2021
75 ПР-00061 / 23.04.2021
74 ПР-00060 / 23.04.2021
73 ПР-00059 / 23.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12840 / 05.07.2021
72 ПР-00058 / 22.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13335 / 12.07.2021
71 ПР-00057 / 22.04.2021
70 ПР-00056 / 16.04.2021
69 ПР-00055 / 16.04.2021
68 ПР-00054 / 14.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13231 / 09.07.2021
67 ПР-00053 / 14.04.2021
66 ПР-00052 / 09.04.2021
65 ПР-00051 / 09.04.2021
64 ПР-00050 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00044 / 26.04.2021
63 ПР-00049 / 08.04.2021 Наказателно постановление № НП-00047 / 20.05.2021
62 ПР-00048 / 07.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13230 / 09.07.2021
61 ПР-00047 / 06.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-08763 / 29.04.2021
60 ПР-00046 / 02.04.2021
59 ПР-00045 / 31.03.2021
58 ПР-00044 / 19.03.2021
57 ПР-00043 / 18.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8378 / 26.04.2021
56 ПР-00041 / 11.03.2021
55 ПР-00040 / 10.03.2021 Наказателно постановление № НП-00035 / 23.03.2021
54 ПР-00039 / 10.03.2021
53 ПР-00038 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07616 / 15.04.2021
52 ПР-00037 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05935 / 25.03.2021
51 ПР-00036 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06608 / 01.04.2021
50 ПР-00035 / 26.02.2021
49 ПР-00034 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06863 / 06.04.2021
48 ПР-00033 / 25.02.2021
47 ПР-00032 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-9962 / 21.05.2021
46 ПР-00031 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12396 / 29.06.2021
45 ПР-00030 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-10443 / 28.05.2021
44 ПР-00029 / 24.02.2021 Наказателно постановление № НП-00031 / 11.03.2021
43 ПР-00028 / 24.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04846 / 10.03.2021
42 ПР-00027 / 24.02.2021
41 ПР-00026 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05755 / 23.03.2021
40 ПР-00025 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-05752 / 23.03.2021
39 ПР-00024 / 23.02.2021 Наказателно постановление № НП-00043 / 16.04.2021
38 ПР-00023 / 22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00048 / 21.05.2021
37 ПР-00022 / 22.02.2021
36 ПР-00021 / 22.02.2021
35 ПР-00020 / 17.02.2021 Наказателно постановление № НП-00046 / 19.05.2021
34 ПР-00019 / 12.02.2021
33 ПР-00018 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06998 / 07.04.2021
32 ПР-00017 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00037 / 23.03.2021
31 ПР-00016 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00040 / 07.04.2021
30 ПР-00015 / 05.02.2021
29 ПР-00014 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00033 / 11.03.2021
28 ПР-00013 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00045 / 12.05.2021
27 ПР-00012 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03623 / 22.02.2021
26 ПР-00011 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03611 / 22.02.2021
25 ПР-00010 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03604 / 19.02.2021
24 ПР-00009 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03608 / 22.02.2021
23 ПР-00008 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00032 / 11.03.2021
22 ПР-00007 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00036 / 23.03.2021
21 ПР-00006 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03241 / 16.02.2021
20 ПР-00005 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00034 / 12.03.2021
19 ПР-00004 / 29.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02949 / 11.02.2021
18 ПР-00003 / 21.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-04579 / 08.03.2021
17 ПР-00002 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03378 / 17.02.2021
16 ПР-00001 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-07000 / 07.04.2021
      2020
15 ПР-483 / 31.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8364 / 26.04.2021
14 ПР-482 / 18.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 / 19.01.2021
13 ПР-481 / 15.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 / 03.02.2021
12 ПР-480 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 / 19.01.2021
11 ПР-479 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 / 29.01.2021
10 ПР-478 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04085 / 26.02.2021
9 ПР-477 / 10.12.2020
8 ПР-476 / 10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00042 / 16.04.2021
7 ПР-475 / 10.12.2020 НП-00039 / 01.04.2021
6 ПР-474 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-03647 / 22.02.2021
5 ПР-473 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 / 03.02.2021
4 ПР-472 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02084 / 02.02.2021
3 ПР-471 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 / 02.02.2021
2 ПР-470 / 03.12.2020 НП-00008 / 19.01.2021
1 ПР-469 / 04.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02773 / 09.02.2021

 Воденето на публичния регистър по чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ е съобразено с препоръките на Комисията за защита на личните данни, изразени в Становище № ПНМД-01-125 (20)/2021 г.