Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ

  За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления
Българска народна банка
IBAN: BG81 BNBG 9661 3000 1402 01
BIC код: BNBG BGSD

номер и дата на АУАН номер и дата на наказателното постановление В сила от
695 ПР-00679 / 29.12.2021 г.
694 ПР-00678 / 29.12.2021 г.
693 ПР-00677 / 23.12.2021 г.
692 ПР-00676 / 21.12.2021 г.
691 ПР-00675 / 21.12.2021 г.
690 ПР-00674 / 16.12.2021 г.
689 ПР-00673 / 15.12.2021 г.
688 ПР-00672 / 15.12.2021 г.
687 ПР-00671 / 15.12.2021 г.
686 ПР-00670 / 14.12.2021 г.
685 ПР-00669 / 14.12.2021 г.
684 ПР-00668 / 10.12.2021 г.
683 ПР-00667 / 10.12.2021 г.
682 ПР-00666 / 09.12.2021 г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23499 #4 / 22.12.2021 г.
681 ПР-00665 / 09.12.2021 г.
680 ПР-00664 / 09.12.2021 г.
679 ПР-00663 / 08.12.2021 г.
678 ПР-00662 / 08.12.2021 г.
677 ПР-00661 / 07.12.2021 г.
676 ПР-00660 / 07.12.2021 г.
675 ПР-00659 / 07.12.2021 г.
674 ПР-00658 / 07.12.2021 г.
673 ПР-00657 / 07.12.2021 г.
672 ПР-00656 / 07.12.2021 г.
671 ПР-00655 / 07.12.2021 г.
670 ПР-00654 / 07.12.2021 г.
669 ПР-00653 / 06.12.2021 г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23457 #3 / 17.12.2021 г.
668 ПР-00652 / 06.12.2021 г.
667 ПР-00651 / 03.12.2021 г.
666 ПР-00650 / 03.12.2021 г.
665 ПР-00649 / 02.12.2021 г.
664 ПР-00648 / 01.12.2021 г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23254 #2 / 17.12.2021 г.
663 ПР-00647 / 01.12.2021 г.
662 ПР-00646 / 01.12.2021 г. Наказателно постановление № НП-00148 от 17.12.2021 г.
661 ПР-00645 / 01.12.2021 г.
660 ПР-00644 / 01.12.2021 г.
659 ПР-00643 / 30.11.2021 г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23248 #3 / 17.12.2021 г.
658 ПР-00642 / 30.11.2021 г.
657 ПР-00643 / 30.11.2021
656 ПР-00642 / 30.11.2021
655 ПР-00641 / 30.11.2021
654 ПР-00638 / 29.11.2021 г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23252 #3 / 15.12.2021 г.
653 ПР-00637 / 29.11.2021 г. Наказателно постановление № НП-00141 от 14.12.2021 г. 29.12.2021 г.
652 ПР-00638 / 29.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23252 #3 / 15.12.2021
651 ПР-00637 / 29.11.2021 Наказателно постановление № НП-00141 от 14.12.2021 29.12.2021 г.
650 ПР-00636 / 29.11.2021
649 ПР-00635 / 26.11.2021
648 ПР-00634 / 26.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23179 #4 / 13.12.2021 г.
647 ПР-00633 / 26.11.2021
646 ПР-00632 / 26.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23179 #4 / 13.12.2021
645 ПР-00631 / 26.11.2021
644 ПР-00630 / 26.11.2021
643 ПР-00629 / 25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23175 #2 / 13.12.2021
642 ПР-00628 / 25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23176 #4 / 10.12.2021
641 ПР-00627 / 25.11.2021 Наказателно постановление № НП-1 от 12.01.2022 г.
640 ПР-00626 / 25.11.2021 Наказателно постановление № НП-00149 от 21.12.2021 г.
639 ПР-00625 / 24.11.2021
638 ПР-00624 / 24.11.2021
637 ПР-00623 / 24.11.2021
636 ПР-00622 / 24.11.2021
635 ПР-00621 / 24.11.2021
634 ПР-00620 / 24.11.2021
633 ПР-00619 / 23.11.2021
632 ПР-00618 / 23.11.2021
631 ПР-00617 / 22.11.2021
630 ПР-00616 / 22.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23170 #3 / 13.12.2021
629 ПР-00615 / 22.11.2021
628 ПР-00614 / 22.11.2021 Наказателно постановление № НП-00144 от 15.12.2021
627 ПР-00613 / 22.11.2021
626 ПР-00612 / 19.11.2021 Наказателно постановление № НП-00142 от 14.12.2021
625 ПР-00611 / 19.11.2021
624 ПР-00610 / 18.11.2021
623 ПР-00609 / 18.11.2021
622 ПР-00608 / 17.11.2021
621 ПР-00607 / 17.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23125 #4 / 17.12.2021 г.
620 ПР-00606 / 16.11.2021
619 ПР-00605 / 16.11.2021
618 ПР-00604 / 16.11.2021
617 ПР-00603 / 12.11.2021
616 ПР-00602 / 12.11.2021
615 ПР-00601 / 12.11.2021
614 ПР-00600 / 11.11.2021
613 ПР-00599 / 11.11.2021
612 ПР-00598 / 11.11.2021
611 ПР-00597 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22966 #5 / 10.12.2021
610 ПР-00596 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22946 #3 / 03.12.2021
609 ПР-00595 / 10.11.2021
608 ПР-00594 / 10.11.2021
607 ПР-00593 / 10.11.2021
606 ПР-00592 / 10.11.2021 Наказателно постановление № НП-00143 от 15.12.2021
605 ПР-00591 / 09.11.2021
604 ПР-00590 / 08.11.2021
603 ПР-00589 / 04.11.2021
602 ПР-00588 / 04.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21884 #6 / 06.12.2021
601 ПР-00587 / 03.11.2021
600 ПР-00586 / 03.11.2021
599 ПР-00585 / 03.11.2021
598 ПР-00584 / 03.11.2021
597 ПР-00583 / 03.11.2021
596 ПР-00582 / 03.11.2021
595 ПР-00581 / 02.11.2021
594 ПР-00580 / 02.11.2021
593 ПР-00579 / 28.10.2021
592 ПР-00578 / 28.10.2021 Наказателно постановление № НП-00136 от 16.11.2021 27.11.2021
591 ПР-00577 / 28.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20941 #6 / 13.12.2021
590 ПР-00576 / 27.10.2021
589 ПР-00575 / 27.10.2021
588 ПР-00574 / 27.10.2021
587 ПР-00573 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17877 #6 / 03.12.2021
586 ПР-00572 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20677 #5 / 03.12.2021
585 ПР-00571 / 25.10.2021
584 ПР-00570 / 25.10.2021
583 ПР-00569 / 22.10.2021
582 ПР-00568 / 21.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21424 #2 / 29.11.2021
581 ПР-00567 / 21.10.2021 Наказателно постановление № НП-00138 от 24.11.2021
580 ПР-00566 / 18.10.2021
579 ПР-00565 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18157 #2 / 18.11.2021
578 ПР-00564 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17310 #2 / 18.11.2021
577 ПР-00563 / 15.10.2021
576 ПР-00562 / 15.10.2021
575 ПР-00561 / 15.10.2021
574 ПР-00560 / 15.10.2021
573 ПР-00559 / 15.10.2021
572 ПР-00558 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21071 #3 / 03.12.2021
571 ПР-00557 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17308 #3 / 03.12.2021
570 ПР-00556 / 15.10.2021
569 ПР-00555 / 15.10.2021
568 ПР-00554 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2021 г.
567 ПР-00553 / 14.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21459 / 09.11.2021
566 ПР-00552 / 13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17303 #3 / 25.11.2021
565 ПР-00551 / 13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17330 #2 / 09.11.2021
564 ПР-00579 / 28.10.2021 Наказателно постановление № НП-00127 от 09.11.2021 23.11.2021
563 ПР-00578 / 28.10.2021 Наказателно постановление № НП-00136 от 16.11.2021 г. 27.11.2021 г.
562 ПР-00577 / 28.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20941 #6 / 13.12.2021 г.
561 ПР-00576 / 27.10.2021
560 ПР-00575 / 27.10.2021
589 ПР-00574 / 27.10.2021
588 ПР-00573 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17877 #6 / 03.12.2021 г.
587 ПР-00572 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20677 #5 / 03.12.2021 г.
586 ПР-00571 / 25.10.2021
585 ПР-00570 / 25.10.2021
584 ПР-00569 / 22.10.2021
583 ПР-00568 / 21.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21424 #2 / 29.11.2021 г.
582 ПР-00567 / 21.10.2021 Наказателно постановление № НП-00138 от 24.11.2021 г.
581 ПР-00566 / 18.10.2021
580 ПР-00565 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18157 #2 / 18.11.2021
579 ПР-00564 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17310 #2 / 18.11.2021
578 ПР-00563 / 15.10.2021
577 ПР-00562 / 15.10.2021
576 ПР-00561 / 15.10.2021
575 ПР-00560 / 15.10.2021
574 ПР-00559 / 15.10.2021
573 ПР-00558 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21071 #3 / 03.12.2021 г.
572 ПР-00557 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17308 #3 / 03.12.2021 г.
571 ПР-00556 / 15.10.2021
570 ПР-00555 / 15.10.2021
569 ПР-00554 / 15.10.2021
568 ПР-00553 / 14.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21459 / 09.11.2021
567 ПР-00552 / 13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17303 #3 / 25.11.2021 г.
565 ПР-00551 / 13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17330 #2 / 09.11.2021
564 ПР-00550 / 12.10.2021 Наказателно постановление № НП-00127 / 09.11.2021 23.11.2021 г.
563 ПР-00549 / 12.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18013 #2 / 09.11.2021
562 ПР-00548 / 11.10.2021
561 ПР-00547 / 08.10.2021
560 ПР-00546 / 08.10.2021
559 ПР-00545 / 04.10.2021
558 ПР-00543 / 20.09.2021
557 ПР-00544 / 20.09.2021
556 ПР-00542 / 07.09.2021
555 ПР-00541 / 07.09.2021 Наказателно постановление № НП-00119 / 04.11.2021 20.11.2021
554 ПР-00540 / 07.09.2021
553 ПР-00539 / 02.09.2021
552 ПР-00538 / 02.09.2021 Наказателно постановление № НП-00132 / 10.11.2021
551 ПР-00537 / 02.09.2021
550 ПР-00536 / 02.09.2021
549 ПР-00535 / 31.08.2021
548 ПР-00534 / 31.08.2021
547 ПР-00533 / 31.08.2021 Наказателно постановление № НП-00108 / 06.10.2021 13.10.2021
546 ПР-00532 / 27.08.2021
545 ПР-00531 / 26.08.2021
544 ПР-00530 / 26.08.2021
543 ПР-00529 / 17.08.2021
542 ПР-00528 / 17.08.2021
541 ПР-00527 / 17.08.2021
540 ПР-00526 / 17.08.2021
539 ПР-00525 / 17.08.2021
538 ПР-00524 / 17.08.2021
537 ПР-00523 / 17.08.2021
536 ПР-00522 / 17.08.2021
535 ПР-00521 / 17.08.2021
534 ПР-00520 / 17.08.2021
533 ПР-00519 / 17.08.2021
532 ПР-00518 / 17.08.2021
531 ПР-00517 / 17.08.2021
530 ПР-00516 / 17.08.2021
529 ПР-00515 / 17.08.2021
528 ПР-00514 / 17.08.2021
527 ПР-00513 / 17.08.2021
526 ПР-00512 / 17.08.2021
525 ПР-00511 / 17.08.2021
524 ПР-00510 / 17.08.2021
523 ПР-00509 / 17.08.2021
522 ПР-00508 / 17.08.2021
521 ПР-00507 / 17.08.2021
520 ПР-00506 / 17.08.2021
519 ПР-00505 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
518 ПР-00504 / 17.08.2021
517 ПР-00503 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15785 / 04.11.2021
516 ПР-00502 / 17.08.2021
515 ПР-00501 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00131 / 10.11.2021 24.11.2021 г.
514 ПР-00500 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00145 от 17.12.2021 г.
513 ПР-00499 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021 г.
512 ПР-00498 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.11.2021 г.
511 ПР-00497 / 17.08.2021
510 ПР-00496 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00072 / 13.09.2021 22.09.2021
509 ПР-00495 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00135 / 10.11.2021 20.11.2021 г.
508 ПР-00494 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
507 ПР-00493 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.10.2021
506 ПР-00492 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00099 / 27.09.2021 26.10.2021
505 ПР-00491 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00063 / 02.09.2021 11.09.2021
504 ПР-00490 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15886 #1 / 12.11.2021
503 ПР-00489 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00126 / 09.11.2021 20.11.2021 г.
502 ПР-00488 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
501 ПР-00487 / 17.08.2021
500 ПР-00486 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00146 от 17.12.2021 г. 30.12.2021 г.
499 ПР-00485 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00103 / 27.09.2021 08.10.2021 г.
498 ПР-00484 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00116 / 02.11.2021
497 ПР-00483 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00115 / 28.10.2021
496 ПР-00482 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
495 ПР-00481 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021 г.
494 ПР-00480 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00081 / 16.09.2021 02.11.2021 г.
493 ПР-00479 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00100 / 27.09.2021 14.12.2021 г.
492 ПР-00478 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00147 от 17.12.2021 г. 30.12.2021 г.
491 ПР-00477 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2021 г.
490 ПР-00476 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00101 / 27.09.2021 02.11.2021 г.
489 ПР-00475 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00085 / 17.09.2021 02.10.2021
488 ПР-00474 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00107 / 06.10.2021 15.12.2021 г.
487 ПР-00473 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00133 / 10.11.2021
486 ПР-00472 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00112 / 15.10.2021 28.10.2021 г.
485 ПР-00471 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00087 / 21.09.2021 02.10.2021 г.
484 ПР-00470 / 17.08.2021
483 ПР-00469 / 17.08.2021
482 ПР-00468 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00093 / 23.09.2021 01.10.2021 г.
481 ПР-00467 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00092 / 23.09.2021 05.10.2021 г.
480 ПР-00466 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00134 / 10.11.2021
479 ПР-00465 / 17.08.2021
478 ПР-00464 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.09.2021
477 ПР-00463 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 27.09.2021
476 ПР-00462 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00105 / 27.09.2021
475 ПР-00461 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021 г.
474 ПР-00460 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00088 / 21.09.2021 22.10.2021 г.
473 ПР-00459 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00073 / 13.09.2021 23.10.2021 г.
472 ПР-00458 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021 г.
471 ПР-00457 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00095 / 23.09.2021 05.10.2021 г.
470 ПР-00456 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00077 / 16.09.2021 18.12.2021 г.
469 ПР-00455 / 17.08.2021
468 ПР-00454 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00062 / 02.09.2021 13.09.2021
467 ПР-00453 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00118 / 02.11.2021
466 ПР-00452 / 17.08.2021
465 ПР-00451 / 17.08.2021
464 ПР-00450 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20420 / 21.09.2021
463 ПР-00449 / 17.08.2021
462 ПР-00448 / 17.08.2021
461 ПР-00447 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021 г.
460 ПР-00446 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00094 / 23.09.2021 06.10.2021
459 ПР-00445 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20098 / 16.09.2021
458 ПР-00444 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021 г.
457 ПР-00443 / 17.08.2021
456 ПР-00442 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00137 от 18.11.2021 г.
455 ПР-00441 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00078 / 16.09.2021 17.12.2021 г.
454 ПР-00440 / 17.08.2021
453 ПР-00439 / 17.08.2021
452 ПР-00438 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
451 ПР-00437 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
450  ПР-00436 / 16.08.2021
449 ПР-00435 / 16.08.2021
448 ПР-00434 / 16.08.2021
447 ПР-00433 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22249 / 15.10.2021
446 ПР-00432 / 16.08.2021
445 ПР-00431 / 16.08.2021
444 ПР-00430 / 16.08.2021
443 ПР-00429 / 16.08.2021
442 ПР-00428 / 16.08.2021
441 ПР-00427 / 16.08.2021
440 ПР-00426 / 16.08.2021
439 ПР-00425 / 16.08.2021
438 ПР-00424 / 16.08.2021
437 ПР-00423 / 16.08.2021
436 ПР-00422 / 16.08.2021
435 ПР-00421 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00067 / 13.09.2021 21.09.2021
434 ПР-00420 / 16.08.2021
433 ПР-00419 / 16.08.2021
432 ПР-00418 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23139 / 09.11.2021
431 ПР-00417 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00086 / 21.09.2021 07.10.2021
430 ПР-00416 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00104 / 27.09.2021 09.10.2021
429 ПР-00415 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19579 / 13.09.2021
428 ПР-00414 / 16.08.2021
427 ПР-00413 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021 г.
426 ПР-00412 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
425 ПР-00411 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
424 ПР-00410 / 16.08.2021
423 ПР-00409 / 16.08.2021
422 ПР-00408 / 16.08.2021
421 ПР-00407 / 16.08.2021
420 ПР-00406 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00106 / 29.09.2021 28.10.2021
419 ПР-00405 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.11.2021 г.
418 ПР-00404 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.10.2021
417 ПР-00403 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00091 / 23.09.2021 06.10.2021
416 ПР-00402 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21223 / 01.10.2021
415 ПР-00401 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00068 / 13.09.2021 24.09.2021
414 ПР-00400 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15645 #2 / 17.12.2021 г.
413 ПР-00399 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ01-288 / 12.01.2022 г.
412 ПР-00398 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22302 / 15.10.2021
411 ПР-00397 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22323 / 15.10.2021
410 ПР-00396 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
409 ПР-00395 / 16.08.2021
408 ПР-00394 / 16.08.2021
407 ПР-00393 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.10.2021
406 ПР-00392 / 16.08.2021
405 ПР-00391 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021 г.
404 ПР-00390 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.11.2021 г.
403 ПР-00389 / 16.08.2021
402 ПР-00388 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19884 / 15.09.2021
401 ПР-00387 / 16.08.2021
400 ПР-00386 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15617 / 28.10.2021
399 ПР-00385 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021 г.
398 ПР-00384 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20253 / 17.09.2021
397 ПР-00383 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19943 / 16.09.2021
396 ПР-00382 / 16.08.2021
395 ПР-00381 / 16.08.2021
394 ПР-00380 / 16.08.2021
393 ПР-00379 / 16.08.2021
392 ПР-00378 / 16.08.2021
391 ПР-00377 / 16.08.2021
390 ПР-00376 / 16.08.2021
389 ПР-00375 / 16.08.2021
388 ПР-00374 / 13.08.2021
387 ПР-00373 / 13.08.2021
386 ПР-00372 / 13.08.2021
385 ПР-00371 / 13.08.2021
384 ПР-00370 / 13.08.2021
383 ПР-00369 / 13.08.2021
382 ПР-00368 / 13.08.2021
381 ПР-00367 / 13.08.2021
380 ПР-00366 / 13.08.2021
379 ПР-00365 / 13.08.2021
378 ПР-00364 / 13.08.2021
377 ПР-00363 / 13.08.2021
376 ПР-00362 / 13.08.2021
375 ПР-00361 / 13.08.2021
374 ПР-00360 / 13.08.2021
373 ПР-00359 / 13.08.2021
372 ПР-00358 / 13.08.2021
371 ПР-00357 / 13.08.2021
370 ПР-00356 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15632 #1 / 12.11.2021
369 ПР-00355 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00124 / 04.11.2021 12.11.2021
368 ПР-00354 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
367 ПР-00353 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00082 / 16.09.2021 28.09.2021 г.
366 ПР-00352 / 13.08.2021
365 ПР-00351 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00089 / 21.09.2021 05.10.2021 г.
364 ПР-00350 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18998 / 07.09.2021
363 ПР-00349 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.11.2021
362 ПР-00348 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20254 / 17.09.2021
361 ПР-00347 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00079 / 16.09.2021
360 ПР-00346 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00096 / 23.09.2021
359 ПР-00345 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00102 / 27.09.2021
358 ПР-00344 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21626 / 07.10.2021
357 ПР-00343 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
356 ПР-00342 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21508 / 06.10.2021
355 ПР-00341 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22252 / 15.10.2021
354 ПР-00340 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21218 / 01.10.2021
353 ПР-00339 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
352 ПР-00338 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
351 ПР-00337 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21227 / 01.10.2021
350 ПР-00336 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21625 / 07.10.2021
349 ПР-00335 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
348 ПР-00334 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21627 / 07.10.2021
347 ПР-00333 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.12.2021 г.
346 ПР-00332 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21514 / 06.10.2021
345 ПР-00331 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00075 / 15.09.2021
344 ПР-00330 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00064 / 03.09.2021
343 ПР-00329 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00061 / 01.09.2021
342 ПР-00328 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00080 / 16.09.2021
341 ПР-00327 / 12.08.2021
340 ПР-00326 / 12.08.2021
339 ПР-00325 / 12.08.2021
338 ПР-00324 / 12.08.2021
337 ПР-00323 / 12.08.2021
336 ПР-00322 / 12.08.2021
335 ПР-00321 / 12.08.2021
334 ПР-00320 / 12.08.2021
333 ПР-00319 / 12.08.2021
332 ПР-00318 / 12.08.2021
331 ПР-00317 / 12.08.2021
330 ПР-00316 / 12.08.2021
329 ПР-00315 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23137 / 09.11.2021
328 ПР-00314 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17793 / 27.08.2021
327 ПР-00313 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17711 / 27.08.2021
326 ПР-00312 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20417 / 27.09.2021
325 ПР-00311 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17797 / 27.08.2021
324 ПР-00310 / 12.08.2021 Наказателно постановление № НП-00066 / 10.09.2021
323 ПР-00309 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18787 / 03.09.2021
322 ПР-00308 / 12.08.2021
321 ПР-00307 / 12.08.2021
320 ПР-00306 / 12.08.2021
319 ПР-00305 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18320 / 31.08.2021
318 ПР-00304 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436 / 02.11.2021
317 ПР-00303 / 12.08.2021
316 ПР-00302 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436 #2 / 09.11.2021
315 ПР-00301 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14449 #1 / 18.11.2021
314 ПР-00300 / 12.08.2021
313 ПР-00299 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
312 ПР-00298 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00084 / 17.09.2021 29.09.2021 г.
311 ПР-00297 / 11.08.2021
310 ПР-00296 / 11.08.2021
309 ПР-00295 / 11.08.2021
308 ПР-00294 / 11.08.2021
307 ПР-00293 / 11.08.2021
306 ПР-00292 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20094 / 16.09.2021
305 ПР-00291 / 11.08.2021
304 ПР-00290 / 11.08.2021
303 ПР-00289 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20101 / 16.09.2021
302 ПР-00288 / 11.08.2021
301 ПР-00287 / 11.08.2021
300 ПР-00286 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021 г.
299 ПР-00285 / 11.08.2021
298 ПР-00284 / 11.08.2021
297 ПР-00283 / 11.08.2021
296 ПР-00282 / 11.08.2021
295 ПР-00281 / 11.08.2021
294 ПР-00280 / 11.08.2021
293 ПР-00279 / 11.08.2021
292 ПР-00278 / 11.08.2021
291 ПР-00277 / 11.08.2021
290 ПР-00276 / 11.08.2021
289 ПР-00275 / 11.08.2021
288 ПР-00274 / 11.08.2021
287 ПР-00273 / 11.08.2021
286 ПР-00272 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19991 / 16.09.2021
285 ПР-00271 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00125 / 09.11.2021
284 ПР-00270 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19878 / 15.09.2021
283 ПР-00269 / 11.08.2021
282 ПР-00268 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19883 / 15.09.2021
281 ПР-00267 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17798 / 27.08.2021
280 ПР-00266 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.11.2021
279 ПР-00265 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021 г.
278 ПР-00264 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00117 / 02.11.2021 12.11.2021
277 ПР-00263 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19608 / 13.09.2021
276 ПР-00262 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18785 / 03.09.2021
275 ПР-00261 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16807 / 20.08.2021
274 ПР-00260 / 10.08.2021
273 ПР-00259 / 10.08.2021
272 ПР-00258 / 10.08.2021
271 ПР-00257 / 10.08.2021
270 ПР-00256 / 10.08.2021
269 ПР-00255 / 10.08.2021
268 ПР-00254 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19997 / 16.09.2021
267 ПР-00253 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00123 / 04.11.2021 18.12.2021 г.
266 ПР-00252 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00129 / 10.11.2021 27.11.2021 г.
265 ПР-00251 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20418 / 21.09.2021
264 ПР-00250 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17795 / 27.08.2021
263 ПР-00249 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18574 / 02.09.2021
262 ПР-00248 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20776 / 27.09.2021
261 ПР-00247 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00060 / 31.08.2021 23.09.2021
260 ПР-00246 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20096 / 16.09.2021
259 ПР-00245 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00098 / 27.09.2021
258 ПР-00244 / 10.08.2021
257 ПР-00243 / 10.08.2021
256 ПР-00242 / 10.08.2021
255 ПР-00241 / 09.08.2021
254 ПР-00240 / 09.08.2021
253 ПР-00239 / 09.08.2021
252 ПР-00238 / 09.08.2021
251 ПР-00237 / 09.08.2021
250 ПР-00236 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23141 / 09.11.2021
249 ПР-00235 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14985 / 04.11.2021
248 ПР-00234 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19824 / 15.09.2021
247 ПР-00233 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20251 / 17.09.2021
246 ПР-00232 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.01.2022 г.
245 ПР-00231 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19605 / 13.09.2021
244 ПР-00230 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.12.2021 г.
243 ПР-00229 / 09.08.2021 Наказателно постановление № НП-00059 / 27.08.2021
242 ПР-00228 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.12.2021 г.
241 ПР-00227 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021 г.
240 ПР-00226 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14853 #3 / 17.12.2021 г.
239 ПР-00225 / 09.08.2021
238 ПР-00224 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18392 / 01.09.2021
237 ПР-00223 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14690 #1 / 12.11.2021
236 ПР-00222 / 06.08.2021
235 ПР-00221 / 06.08.2021
234 ПР-00220 / 06.08.2021
233 ПР-00219 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14691 #1 / 30.11.2021 г.
232 ПР-00218 / 06.08.2021
231 ПР-00217 / 06.08.2021
230 ПР-00216 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00097 / 27.09.2021
229 ПР-00215 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00122 / 04.11.2021 18.11.2021 г.
228 ПР-00214 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00121 / 04.11.2021 11.11.2021
227 ПР-00213 / 06.08.2021
226 ПР-00212 / 06.08.2021
225 ПР-00211 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00128 / 10.11.2021
224 ПР-00210 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00140 от 30.11.2021 г. 11.12.2021 г.
223 ПР-00209 / 05.08.2021
222 ПР-00208 / 05.08.2021
221 ПР-00207 / 05.08.2021
220 ПР-00206 / 05.08.2021
219 ПР-00205 / 05.08.2021
218 ПР-00204 / 05.08.2021
217 ПР-00203 / 05.08.2021
216 ПР-00202 / 05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13507 / 02.11.2021
215 ПР-00201 / 05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14665 #1 / 10.11.2021
214 ПР-00200 / 05.08.2021
213 ПР-00199 / 04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00070 / 13.09.2021 17.11.2021 г.
212 ПР-00198 / 04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00074 / 15.09.2021 17.11.2021 г.
211 ПР-00197 / 04.08.2021
210 ПР-00196 / 04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14513 #1 / 09.11.2021
209 ПР-00195 / 04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14519 #1 / 16.11.2021
208 ПР-00194 / 03.08.2021
207 ПР-00193 / 03.08.2021
206 ПР-00192 / 03.08.2021
205 ПР-00191 / 03.08.2021
204 ПР-00190 / 03.08.2021
203 ПР-00189 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18582 / 02.09.2021
202 ПР-00188 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18793 / 03.09.2021
201 ПР-00187 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19409 / 10.09.2021
200 ПР-00186 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14389 #1 / 24.11.2021 г.
199 ПР-00185 / 03.08.2021 Наказателно постановление № НП-00120 / 4.11.2021
198 ПР-00184 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18800 / 03.09.2021
197 ПР-00183 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19879 / 15.09.2021
196 ПР-00182 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18761 / 03.09.2021
195 ПР-00181 / 02.08.2021
194 ПР-00180 / 02.08.2021
193 ПР-00179 / 02.08.2021
192 ПР-00178 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19031 / 07.09.2021
191 ПР-00177 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18806 / 03.09.2021
190 ПР-00176 / 30.07.2021 Резолюция по чл.54 от ЗАНН № ЦУ-01-20799 / 27.09.2021
189 ПР-00175 / 29.07.2021
188 ПР-00174 / 29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00139 от 30.11.2021 14.12.2021 г.
187 ПР-00173 / 29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18790 / 03.09.2021
186 ПР-00172 / 29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16808 / 20.08.2021
185 ПР-00171 / 29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00130 / 10.11.2021
184 ПР-00170 / 28.07.2021
183 ПР-00169 / 28.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23138 / 09.11.2021
182 ПР-00168 / 27.07.2021
181 ПР-00167 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19834 / 15.09.2021
180 ПР-00166 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19881 / 15.09.2021
179 ПР-00165 / 27.07.2021
178 ПР-00164 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13511 / 09.11.2021
177 ПР-00163 / 26.07.2021
176 ПР-00162 / 26.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13512 #1 / 19.11.2021
175 ПР-00161 / 26.07.2021
174 ПР-00160 / 26.07.2021
173 ПР-00159 / 23.07.2021
172 ПР-00158 / 23.07.2021
171 ПР-00157 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-20252 / 17.09.2021
170 ПР-00156 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12986 #1 / 15.12.2021
169 ПР-00155 / 23.07.2021 Наказателно постановление № НП-00055 / 04.08.2021 30.08.2021
168 ПР-00154 / 22.07.2021
167 ПР-00153 / 22.07.2021
166 ПР-00152 / 22.07.2021
165 ПР-00151 / 22.07.2021
164 ПР-00150 / 22.07.2021
163 ПР-00149 / 22.07.2021
162 ПР-00148 / 22.07.2021
161 ПР-00147 / 22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00090 / 21.09.2021 01.10.2021
160 ПР-00146 / 22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00076 / 15.09.2021 19.11.2021
159 ПР-00145 / 21.07.2021
158 ПР-00144 / 21.07.2021
157 ПР-00143 / 21.07.2021
156 ПР-00142 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15443 / 05.08.2021
155 ПР-00141 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15281 / 04.08.2021
154 ПР-00140 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18579 / 02.09.2021
153 ПР-00139 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18576 / 02.09.2021
152 ПР-00138 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18803 / 03.09.2021
151 ПР-00137 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19609 / 13.09.2021
150 ПР-00136 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18774 / 03.09.2021
149 ПР-00135 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18581 / 02.09.2021
148 ПР-00134 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15580 / 06.08.2021
147 ПР-00133 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13521#1 / 09.11.2021
146 ПР-00132 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ-01-19035 / 07.09.2021
145 ПР-00131 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18999 / 07.09.2021
144 ПР-00130 / 16.07.2021
143 ПР-00129 / 16.07.2021
142 ПР-00128 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14749 / 29.07.2021
141 ПР-00127 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14817 / 29.07.2021
140 ПР-00126 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18763 / 03.09.2021
139 ПР-00125 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19028 / 07.09.2021
138 ПР-00124 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18796 / 03.09.2021
137 ПР-00123 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15726 / 09.08.2021
136 ПР-00122 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12873 / 28.10.2021
135 ПР-00121 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16092 / 12.08.2021
134 ПР-00120 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14778 / 29.07.2021
133 ПР-00119 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14815 / 29.07.2021
132 ПР-00118 / 14.07.2021
131 ПР-00117 / 14.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14728 / 29.07.2021
130 ПР-00116 / 13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12877 #1 / 09.11.2021
129 ПР-00115 / 13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12871 #1 / 09.11.2021
128 ПР-00114 / 13.07.2021
127 ПР-00113 / 08.07.2021 Наказателно постановление № НП-00071 / 13.09.2021 19.10.2021
126 ПР-00112 / 08.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14425 / 27.07.2021
125 ПР-00111 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15723 / 09.08.2021
124 ПР-00110 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14733 / 29.07.2021
123 ПР-00109 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17161 / 24.08.2021
122 ПР-00108 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14687 / 28.07.2021
121 ПР-00107 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15463 / 05.08.2021
120 ПР-00106 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21226 / 01.10.2021
119 ПР-00105 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14427 / 27.07.2021
118 ПР-00104 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15274 / 04.08.2021
117 ПР-00103 / 05.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12502 #1 / 19.11.2021
116 ПР-00102 / 02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-21219 / 01.10.2021
115 ПР-00101 / 02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021
114 ПР-00100 / 30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15728 / 09.08.2021
113 ПР-00099 / 30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14286 / 23.07.2021
112 ПР-00098 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11891 #1 / 12.11.2021
111 ПР-00097 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.12.2021 г.
110 ПР-00096 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14433 / 27.07.2021
109 ПР-00095 / 24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14439 / 27.07.2021
108 ПР-00094 / 24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14435 / 27.07.2021
107 ПР-00093 / 23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11651 #1 / 12.11.2021
106 ПР-00092 / 23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14288 / 23.07.2021
105 ПР-00091 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14775 / 29.07.2021
104 ПР-00090 / 22.06.2021
103 ПР-00089 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-13637 / 14.07.2021
102 ПР-00088 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-16418 / 17.08.2021
101 ПР-00087 / 21.06.2021 Наказателно постановление № НП-00083 / 16.09.2021 06.11.2021
100 ПР-00086 / 21.06.2021
99 ПР-00085 / 21.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14430 / 27.07.2021
98 ПР-00084 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13221 / 09.07.2021
97 ПР-00083 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12397 / 29.06.2021
96 ПР-00082 / 15.06.2021 Наказателно постановление № НП-00050 / 29.06.2021
95 ПР-00081 / 11.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17475 / 26.08.2021
94 ПР-00080 / 10.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14422 / 27.07.2021
93 ПР-00079 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19837 / 15.09.2021
92 ПР-00078 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13373 / 13.07.2021
91 ПР-00077 / 04.06.2021
90 ПР-00076 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19610 / 13.09.2021
89 ПР-00075 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13347 / 12.07.2021
88 ПР-00074 / 01.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
87 ПР-00073 / 01.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19829 / 15.09.2021
86 ПР-00072 / 26.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18292 / 31.08.2021
85 ПР-00071 / 18.05.2021
84 ПР-00070 / 14.05.2021 Наказателно постановление № НП-00069 / 13.09.2021 19.10.2021
83 ПР-00069 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13228 / 09.07.2021
82 ПР-00068 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13337 / 12.07.2021
81 ПР-00067 / 10.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18577 / 02.09.2021
80 ПР-00066 / 28.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22322 / 15.10.2021
79 ПР-00065 / 28.04.2021
78 ПР-00064 / 26.04.2021 Наказателно постановление № НП-00065 / 07.09.2021
77 ПР-00063 / 23.04.2021
76 ПР-00062 / 23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00052 / 13.07.2021
75 ПР-00061 / 23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00114 / 22.10.2021 02.11.2021 г.
74 ПР-00060 / 23.04.2021
73 ПР-00059 / 23.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12840 / 05.07.2021
72 ПР-00058 / 22.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13335 / 12.07.2021
71 ПР-00057 / 22.04.2021 Наказателно постановление № НП-00113 / 21.10.2021
70 ПР-00056 / 16.04.2021
69 ПР-00055 / 16.04.2021 Наказателно постановление № НП-00111 / 15.10.2021
68 ПР-00054 / 14.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13231 / 09.07.2021
67 ПР-00053 / 14.04.2021 Наказателно постановление № НП-00110 / 14.10.2021 26.10.2021
66 ПР-00052 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00058 / 24.08.2021
65 ПР-00051 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00109 / 08.10.2021 19.10.2021
64 ПР-00050 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00044 / 26.04.2021 21.05.2021
63 ПР-00049 / 08.04.2021 Наказателно постановление № НП-00047 / 20.05.2021 28.05.2021
62 ПР-00048 / 07.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13230 от дата 09.07.2021
61 ПР-00047 / 06.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-08763 от дата 29.04.2021
60 ПР-00046 / 02.04.2021
59 ПР-00045 / 31.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14774 от дата 29.07.2021
58 ПР-00044 / 19.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15270 от дата 04.08.2021
57 ПР-00043 / 18.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8378 от дата 26.04.2021
56 ПР-00041 / 11.03.2021
55 ПР-00040 / 10.03.2021 Наказателно постановление № НП-00035 от 23.03.2021 31.03.2021
54 ПР-00039 / 10.03.2021
53 ПР-00038 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07616 от дата 15.04.2021
52 ПР-00037 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05935 от дата 25.03.2021
51 ПР-00036 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06608 от дата 01.04.2021
50 ПР-00035 / 26.02.2021
49 ПР-00034 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06863 от дата 06.04.2021
48 ПР-00033 / 25.02.2021
47 ПР-00032 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-9962 от дата 21.05.2021
46 ПР-00031 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12396 от дата 29.06.2021
45 ПР-00030 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-10443 от дата 28.05.2021
44 ПР-00029 / 24.02.2021 Наказателно постановление № НП-00031 от 11.03.2021
43 ПР-00028 / 24.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04846 от дата 10.03.2021
42 ПР-00027 / 24.02.2021
41 ПР-00026 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05755 от дата 23.03.2021
40 ПР-00025 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-05752 от дата 23.03.2021
39 ПР-00024 / 23.02.2021 Наказателно постановление № НП-00043 от 16.04.2021
38 ПР-00023 / 22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00048 от 21.05.2021
37 ПР-00022 / 22.02.2021
36 ПР-00021 / 22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00057 от 20.08.2021
35 ПР-00020 / 17.02.2021 Наказателно постановление № НП-00046 от 19.05.2021 10.06.2021
34 ПР-00019 / 12.02.2021
33 ПР-00018 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06998 от дата 07.04.2021
32 ПР-00017 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00037 от 23.03.2021 03.04.2021
31 ПР-00016 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00040 от 07.04.2021 20.04.2021
30 ПР-00015 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00054 от 29.07.2021
29 ПР-00014 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00033 от 11.03.2021 28.03.2021
28 ПР-00013 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00045 от 12.05.2021 19.06.2021
27 ПР-00012 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03623 от дата 22.02.2021
26 ПР-00011 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03611 от дата 22.02.2021
25 ПР-00010 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03604 от дата 19.02.2021
24 ПР-00009 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03608 от дата 22.02.2021
23 ПР-00008 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00032 от 11.03.2021
22 ПР-00007 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00036 от 23.03.2021 03.04.2021
21 ПР-00006 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03241 от дата 16.02.2021
20 ПР-00005 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00034 от 12.03.2021
19 ПР-00004 / 29.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02949 от дата 11.02.2021
18 ПР-00003 / 21.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-04579 от дата 08.03.2021
17 ПР-00002 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03378 от дата 17.02.2021
16 ПР-00001 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-07000 от дата 07.04.2021
15 ПР-483 / 31.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8364 от дата 26.04.2021
14 ПР-482 / 18.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 от дата 19.01.2021
13 ПР-481 / 15.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 от дата 03.02.2021
12 ПР-480 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 от дата 19.01.2021
11 ПР-479 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 от дата 29.01.2021
10 ПР-478 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04085 от дата 26.02.2021
9 ПР-477 / 10.12.2020
8 ПР-476 / 10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00042 от 16.04.2021 15.05.2021
7 ПР-475 / 10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00039 от 01.04.2021
6 ПР-474 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-03647 от дата 22.02.2021
5 ПР-473 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 от дата 03.02.2021 
4 ПР-472 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02084 от дата 02.02.2021
3 ПР-471 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 от дата 02.02.2021 
2 ПР-470 / 03.12.2020 Наказателно постановление № НП-00008 от 19.01.2021 22.06.2021
1 ПР-469 / 04.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02773 от дата 09.02.2021