Отдели и Бюра към ТД Пловдив

ТО Стара Загора
Гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №140, ет.2 и 3
  • Тел: 042/ 633 522
  • Еmail: stzagora@caciaf.bg
  • Виж на картата: Карта