ЗОП-2016-003; Доставка и инсталиране на видеоконферентна система

Доставка и инсталиране на видеоконферентна система

Информация за изпълнение на договор-поз.2
23.04.2017
Информация за изпълнение на договор-поз1
23.05.2017
Информация за сключени договори
20.01.2017
Договор 1
19.01.2017
Договор 2
19.01.2017
Доклад
16.12.2016
Класиране
16.12.2016
Протокол
16.12.2016
Съобщение
01.12.2016
Решение
15.10.2016
Обявление
14.10.2016
Решение 1
14.10.2016
Документация
14.10.2016