ЗОП-2015-008; „Организиране и провеждане на 14 броя работни срещи, обучения и пресконференция за нуждите на проект

"Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014”