СЕВОП-2017-001; Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на КОНПИ

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на КОНПИ

Обявление
26.05.2020
Допълнително споразумение №2
14.06.2019
Обявление за изменение №2
14.06.2019
Допълнително споразумение
14.02.2019
Обявление за изменение
14.02.2019
Договор
03.07.2017
Доклад
19.06.2017
Решение класиране
19.06.2017
Протокол №2
19.06.2017
Протокол №1
19.06.2017
Покана
23.05.2017
Техническа спецификация
23.05.2017
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 ЗОП
23.05.2017
Проект на договор
23.05.2017