СЕВОП-2021-001; „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на КПКОНПИ“

Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-11 от 30.06.2020 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт''

Съобщение
20.10.2021
Покана
04.10.2021
Доклад и протокол
23.11.2021
Решение
23.11.2021
Обявление за възложена поръчка
03.02.2022
Договор РД19-1
03.02.2022
Обявление за приключена поръчка
03.08.2022