СЕВОП-2020-012; Доставка и монтаж на офис – мебели и столове

Доставка и монтаж на офис – мебели и столове за нуждите на КПКОНПИ

Обявление за приключен договор
01.11.2021
Договор
04.03.2021
Обявление за възложена поръчка
04.03.2021
Решение
29.01.2021
Доклад и протокол
29.01.2021
Съобщение
18.01.2021
Приложения към покана
18.12.2020
Покана
18.12.2020