СЕВОП-2020-011; Доставка и монтаж на мека мебел

Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на КПКОНПИ

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
06.07.2021
Обявление за възложена поръчка
15.03.2021
Договор
15.03.2021
Решение, доклад и протокол
05.02.2021
Съобщение
18.01.2021
Покана
18.12.2020
Приложения
18.12.2020