Покана за събиране на оферти за „Изготвяне на техническа спецификация, критерии за подбор и за възлагане на ОП „Изготвяне на методология за анализ на корупционния риск

въз основа на информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности и техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработване и внедряване на ЦАИС Анализ на корупционния риск

Получена оферта от НЕО СЪРВИСИС ООД
13.10.2021
Получена оферта от ЕСКА КОНСУЛТИНГ ЕООД
13.10.2021
Получена оферта от ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ ЕООД
13.10.2021
Покана
06.10.2021