Покана за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка

Изготвяне на техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и внедряването на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ.

Покана
23.04.2021
Образец на оферта за участие
23.07.2021