Обява по трудово правоотношение за длъжността "Главен специалист" в „Обезпечено имущество“ дирекция УОИ

Срок на подаване на документи: от 16.10.2020 г. до 26.10.2020 г, вкл.

Приключил.