Инспектор - 2 щ. бр. в отдел „Декларации“, дирекция „Публичен регистър“

Срок на подаване на документи: от 26.10.2020 г. до 05.11.2020 г, вкл.

Приключил.