Изпрати запитване

С оглед получаване на изчерпателен отговор на въпроси, свързани с приложението на Глава V и Глава VIII от ЗПКОНПИ, в запитването може да бъде посочена информация и за заемана длъжност

Максимален размер 20mb