„ЗАКОНЪТ И НИЕ“: КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

„ЗАКОНЪТ И НИЕ“: КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

213 сигнала са получени в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те са от различни източници - държавни органи, длъжностни лица и граждани. Това съобщи нейният председател Пламен Георгиев за рубриката "Законът и ние" на Българската национална телевизия.