Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


КПКОНПИ ТД Бургас

Гр. Бургас 8000

Адрес: ул. "Ф.Кутев" №26, ет.3

Тел./Факс: 056/ 841 969

Тел./Факс: 056/ 862 211

E-mail: burgas@caciaf.bg

На подчинение на ТД Бургас са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Бургас, Сливен и ИРМ Ямбол.


Виж картата
КПКОНПИ ТД Варна

Гр. Варна 9000

Адрес: ул. "Алеко Константинов" №17

Тел.: 052/ 602 797

Факс: 052/ 602 811

E-mail: varna@caciaf.bg

На подчинение на ТД Варна са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Варна, Шумен и ИРМ Добрич .


Виж картата
КПКОНПИ ТД Велико Търново

Гр. Велико Търново 5000

Адрес: Пл. "Център" №2, ет.2

Тел.: 062/ 520 580

Факс: 062/ 600 349

E-mail: vtarnovo@caciaf.bg

На подчинение на ТД Велико Търново са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Велико Търново, Ловеч и Русе.


Виж картата
КПКОНПИ ТД Пловдив

Гр. Пловдив 4000

Адрес: Бул. "Санкт Петербург" №67, ет.4

Тел.: 032/ 627 124

Факс: 032/ 627 125

E-mail: plovdiv@caciaf.bg

На подчинение на ТД Пловдив са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Пловдив и Стара Загора.


Виж картата
КПКОНПИ ТД София

Гр. София 1000

Адрес: Бул. "Витоша" №18, ет.5

Тел.: 02/ 811 90 41

E-mail: sofia@caciaf.bg

На подчинение на ТД София са Териториалните отдели на КПКОНПИ в София, Благоевград, Видин и Враца.


Виж картата